• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Прозорість

Звіт директора

Семиполківського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Григор'єва Бориса Петровича

про свою діяльність

за звітний період 2019-2020 н.р.

ВСТУП

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи Семиполківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» за 2019р. – 2020р. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів і дистанційної роботи. Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту загальної середньої освіти, реалізації Закону про освіту , прийнятого 28 вересня 2017р., переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор закладу , у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу, здійснював свою діяльність відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національного виховання, дотримувався норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у першому та другому класі та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника.

На кожному етапі забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична й практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвивальні форми й методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання.

Старша школа є етапом отримання повної загальної середньої освіти.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Семиполківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» є комунальною власністю Калитянської селищної ради Броварського району Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Калитянської селищної ради , якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію старий корпус 1957році,новий корпус у 1980р. корпус військового містечка у 1982р. земельна ділянка , яка належить закладу, має площу 3,2 га. У 2019-2020 навчальному році у закладі працювали 44 педагогічний працівника та 32 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Учні першого класу відвідували дитсадок «Берізка» У 2019 році до першого класу початкової школи зараховано 51 дитина.

Випустилось із закладу 13 учнів 11 класу, з 9 класу 31 учень Станом на 28.08.2019 р. контингент учнів закладу становив 368 учнів, у тому числі початкова школа – 163 учнів , середня-173 учнів та старша школа – 30. Середня наповнюваність класів – 17,5 учнів. Навчання завершило 368 учнів

Режим роботи закладу в 2019-2020 н.р. було складено адміністрацією закладу та погоджено управлінням Держпродспоживслужби в м.Бровари в серпні 2019 року. Основними заходами із збереження контингенту учнів у 2019-2020 навчальному році були:

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- співпраця з батьками щодо проявів байдужості до навчання;

- залучення учнів до роботи в органах учнівського самоврядування, у гуртках, участі в різноманітних конкурсах (мистецьких, навчальних, наукових), у проведенні тематичних виховних годин тощо;

- профорієнтаційні заходи;

- організація навчання за індивідуальною формою.

2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Семиполківський НВК у своєму користуванні має три корпуса, їдальню,3 спортивних зали, актову залу, спортивний майданчик на подвір’ї школи ,який нині удосконалюється. Навчальних кабінетів – 22,3 комп’ютерних класи, навчальна майстерня з обробки деревини та металу, методичний кабінет, медичний кабінет, бібліотека. Приміщення закладу забезпечено цілодобовим доступом до мережі Інтернет. Усі кабінети забезпечені необхідним обладнанням відповідно до чинних вимог, яке постійно оновлюється

У 2020 році власними силами відремонтували:інклюзивно-ресурсну кімнату (60м2) закупили парти, телевізор медійний центр, м’які меблі, по НУШ закупили 3 телевізори,3 ком’пютера, 3 принтера.

Окрім того, за програмою «Нова українська школа» у 2020 році було виділено 94472 тис.грн субвенція 10,505 тис. місцевого бюджету для придбання меблів, закупівлі дидактичних матеріалів, комп’ютерної техніки, для реалізації принципів та завдань НУШ. Капітальний ремонт пожежної сигналізації 185,3тис.грн. освітня субвенція, проектно-кошторисна документація блискавко захисту 49,8 тис грн. . Новорічні подарунки – 21.2тис грн. Спонсорська допомога 266,4 тис. грн. Власними силами на вимогу пожежників перероблено 2 виходи евакуаційні.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу встановлюється на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. Кадрове забезпечення закладу здійснюється в повній відповідності з навчальними планами.

Кадрова політика школи будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та Державних стандартів. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя-психолога, учителя-технолога, учителя-

дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми. Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу.

Упродовж 2019–2020 н.р. навчально-виховний процес було на 100% забезпечено фахівцями (44 педагогічний працівника з них 6 вихователів ДНЗ

2 асистентів вихователів, ЗОШ 36,з них 3 перебуває у відпустці по догляду за дитиною

Серед педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію:

- «спеціаліст вищої категорії» – 13 осіб;

- «спеціаліст першої категорії» – 3 особи;

- «спеціаліст другої категорії» 4особи;

- «спеціаліст»; повна вища освіта – 3, бакалавр-1, неповна вища освіта -2; особи. Навчається заочно -4 ;асистент учителя- 4,з них 2 по 0.5 ставки. педагогічне звання - «вчитель-методист»- 2особи; - «старший вчитель» – 7 осіб;

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

- встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

- активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестацію у 2019-2020 н.р.було проведено дистанційно. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. Атестувалось 5учителів;

1.на відповідність вищої категорії -1;

2.на присвоєння; спец. І категорії - 2;

спец. ІІ категорії -1;

Вища категорія – 1;

Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

У 2019-2020 навчальному році;

1. За програмою підвищення кваліфікації на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти пед. кадрів – 19 педпрацівників, 3 вчителя по 150годин, 16- по 30 год.;

2. Участь у науково-практичних семінарах на базі НАПН -2;

3. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання-5;

4. Підвищення кваліфікації на онлайн-платформах:

5. ЕдЕра- 3; видавництво «Ранок» -2; «Прометеус» -3; «На Урок» -1; «Всеосвіта-2;

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

Час диктує все нові та нові вимоги до вчителя. 100% учителів уміють працювати з комп’ютером , оргтехнікою

Серед завдань кадрової політики закладу на наступний навчальний рік можна визначити такі:

- активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

- дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності;

- добір учителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

- впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. У Семиполківському НВК облаштовано медичний кабінет, який розташований на першому поверсі закладу.

Медичний працівник організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно на базі сільської амбулаторії діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи в закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на семестр.

Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі Броварської поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету проф. огляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок коштів сільського бюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються й зберігаються в медсестри школи.

Медичний кабінет обладнаний задовільно, медикаменти закупляються один раз на рік

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5),

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України № 620/563 від 15.08.2006 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. На харчоблоці працювало чотири працівників: два кухара, комірник, підсобний робітник . Згідно з вище зазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним гарячим одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-4 класів відбувається згідно з графіком на 2 перерві у їдальні школи. Окрім цього, організовано харчування за кошти батьків для учнів старшої школи та груп продовженого дня. Усього обідають у навчальному закладі щоденно 176 особа, основна частина з них за кошти батьків, які оплачують харчування безготівково. Триразове харчування вихованців ДНЗ 73 дитини Згідно з даними бухгалтерії на харчування учнів було використано:

Батьківських коштів 119,3 тис грн.

Бюджетних коштів 347,5 тис.грн

Всього використано 466.8 тис.грн

Вартість обіду для учнів від 6 до 10р – 17 грн.58 коп.

вартість обіду для учнів після 10 років – 19 грн.58 коп.

вартість обіду ГПД 15 грн.13 коп.

вартість харчування ДНЗ – 47 грн.48 коп. грн.

Соціальний паспорт Семиполківського НВК

Кількість дітей у навчальному закладі-368 учнів, 77 вихованців ДНЗ (444) дітей

З них за цими категоріями :

-дітей- сиріт –0

-дітей, позбавлених батьківського піклування-5

-дітей з інвалідністю-8

-дітей, які перебувають на диспансерному обліку-173

-кількість багатодітних сімей-32, 77 дітей (61 учнів+ 18 вихованців)

-кількість малозабезпечених сімей –1 сім’я 4 дитини

-дітей , які постраждали від Чорнобильської катастрофи-8

-обдарованих дітей-6

-кількість неповних сімей-38, у них дітей шкільного віку-46

-кількість дітей,які перебувають у СЖО -4

-дітей, які перебувають на обліку в кримінальній міліції- 0

При плануванні роботи на наступний навчальний рік потрібно включити такі оздоровчі заходи, як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя, виступ медичного працівника на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

6. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА, МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Навчальний процес у 2019-2020 н. р. було організовано відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». Згідно нього навчання у 2019-2020 навчальному році тривало з 2 вересня 2019 року по 29 травня 2020 року.

Розклад навчальних занять, годин варіативної частини навчального плану було складено у відповідності до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та листа Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 № 1/12-1459).

Навчальний план початкової ,основної та старшої школи закладу було складено відповідно до листів МОН, що дало змогу забезпечити всебічне задоволення освітніх потреб учнів, зменшити кількість вчителів, які працюють на неповну ставку, ефективно посилити викладання предметів за рахунок годин варіативної частини, розширити перелік факультативів і курсів за вибором.

Аналіз завершення 2019-2020 навчального року в умовах дистанційного навчання продемонстрував, що педагогічними працівниками в основному виконано навчальні програми, проведено необхідну кількість письмових, контрольних, лабораторних та практичних робіт, здійснено тематичне та семестрове оцінювання усіх учнів.

Статистичні дані на кінець навчального року засвідчили;

Всього 368 учнів, з них 1 на індивідуальній. формі навчання

Атестувалось 276 учнів – 75% Учні 1-2 класу оцінювалися вербально.

Високий рівень -22 учнів – 8%

Достатній рівень – 118 учнів – 43%

Середній рівень – 102 учня – 37%

Початковий рівень – 34 – 12%

Згідно із наказом МОН від 30.03.2020року №463 «ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ УЧНІВ, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬ ЗДОБУТТЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» у 2019/2020 навчальному році учні 4 і 9 класу не складали державну підсумкову атестацію.

31 учень 9 класу отримали свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти звичайного зразка, 1 – довідка про закінчення курсу навчання.

13 учнів 11 класу отримали свідоцтва про повну загальну освіту

Робота з обдарованими дітьми:

1.Гурткова робота – 7 гуртків 27 год. (125 учнів)

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів:

25 учнів взяли участь в ІІ етапі олімпіад з 14 предметів (15 призовиз місць, з них9 – перших місць) 8 учнів взяли участь у ІІІ етапі - 2 призових місця (3 з біології і 2 з екології) У 2019-2020 н.р - взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови – здобули з/к І місце.

Конкурс ім. Петра Яцика – ІІ етап – 2 місце

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка –ІІ етап 2 місце 7 клас

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» Броварський РЦДТ 1 місце 8 клас

Участь в роботі МАН (профорієнтація):

Інтенсив – практикум з хімії на базі хімічного факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка – 2 учні.

Фестиваль танцювальних колективів «лавина талантів - танцювальний гурток»

Щорічна виставка конкурс «Право очима дітей»

2019-2020р. учні та учителі брали участь у таких конкурсах:

Грінвіч;

Кенгуру;

Соняшник;

Sun-flower;

На урок;

Геліантус;

Інтернет-конкурс «Безпечний інтернет»;

Інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»;

Онлайн-олімпіади (Екологічна грамотність, Безпечна дорога до школи);

Учителі та учні закладу беруть активну участь у науково-практичний конференціях, практичних семінарах та тренінгах, які організовуються на базі університетів. Студенти педагогічних вузів проходять практику на базі нашого закладу. Постійно проводиться профорієнтаційна робота, знайомство з вищими навчальними закладам.

7.ВИХОВНА РОБОТА

При реалізації завдань виховної роботи головна увага приділяється тому, щоб якомога раніше визначити нахили та інтереси дитини й відповідно до них побудувати індивідуальну програму розвитку особистості на період перебування в закладі.

Велика увага в цьому процесі приділяється створенню умов для спеціалізації особистості відповідно до її здібностей; вихованню громадянина- патріота України, здатного у потрібний момент стати на захист інтересів держави; формуванню загального рівня екологічної культури, суспільних та власних інтересів; вихованню громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, а також знає і вміє відстоювати власні права; вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я; формуванню належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Виховна робота в закладі має чіткий та цілеспрямований характер, що даєможливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, на засіданнях ради закладу.

Свою роботу протягом 2019-2020 навчального року адміністрація закладу планувала за кількома пріоритетними напрямками виховання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1243 від 31.10.2011 «Про «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»: патріотичне, громадянське, правове, моральне, родинне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, тощо. Усі учні закладу мали можливість у ході навчально-виховного процесу знайти цікаве заняття й реалізувати себе як творчу особистість.

Значна роль у виховному процесі належала правовому, превентивному та національно-патріотичному вихованню. Педагогічний колектив працював над розвитком творчих здібностей учнів. При цьому на постійному контролі стояло питання безпеки учнів, не тільки безпечне перебування в межах навчального закладу, а й вивчення з учнями правил безпечної поведінки в побуті, на вулиці, на природі в будь-яку пору року.

З метою виявлення та розвитку творчих здібностей, талантів, що лежать за межами навчального процесу, учні закладу щорічно залучаються до участі в різногалузевих конкурсах, які організовані як Міністерством освіти України, обласним управлінням освіти, так і громадськими організаціями, педагогічним колективом та органами учнівського самоврядування закладу. У них беруть участь як команди, так і окремі учні, що складає 68% від загальної кількості вихованців.

Щорічно кожний класний колектив проводить не менше одного відкритого виховного заходу відповідно до затвердженого графіка. Так протягом минулого навчального року було проведено виховні заходи:

 • Свято Першого дзвоника;
 • Тиждень фізкультури і спорту. Виставка малюнків;
 • День Миру;
 • Тиждень початкового навчання;
 • Тематична лінійка «Стережись! Бо що посієш те й пожнеш!»
 • Тематичні заходи з протидії булінгу;
 • інтернет конкурс «Я - козацького роду»;
 • День Учителя;
 • День самоврядування;
 • Захід «Посвята в старшокласники»;
 • Виставка малюнків до Дня захисника України;
 • Костюмований осінній бал «Різнобарвні палітри Осені»;
 • Тематичні заходи до Дня українського козацтва;
 • Тиждень безпечного руху;
 • Тематична лінійка до Дня толерантності;
 • Тематичні заходи до дня пам’яті жертв Голодомору;
 • Військово-патріотичне свято до Дня збройних сил України;
 • Тиждень протипожежної безпеки;
 • Акція «Подаруй свято захиснику»
 • Виставка конкурс до новорічних та різдвяних свят «Майстерня Діда Мороза;
 • Тиждень іноземної мови;
 • Тиждень математики;
 • Тиждень правознавства;
 • Тематичні заходи «16 днів проти насильства»;
 • Свято до Дня Святого Миколая;
 • Новорічні розваги 5-7 клас;
 • Новорічний вечір 8 – 11 клас;
 • Тиждень інформатики;
 • Свято іграшки;
 • Вечір до Дня Святого Валентина;
 • Святкові заходи до Дня 8 березня.

У цьому навчальному році проводився традиційний День самоврядування. Органами учнівського самоврядування постійно велася велика робота: волонтерська допомога учасникам АТО. Велику увагу було приділено волонтерській роботі, організації допомоги армії, волонтерам. Це виробляє в учнів соціальні компетенції, які знадобляться їм у майбутньому житті, виховує їх як громадян – патріотів своєї держави.

У 2019-2020 навчальному році в нашому закладі працювали 7 гуртків 27 годин (125 дітей)

6. СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

Виховання учня в школі й сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців

У 2019-2020 навчальному році проведено 3 загальношкільних батьківських зборів, класні батьківські збори проходять 1 раз на чверть. На всіх зборах розглядаються ті питання, які на сьогодні є найбільш актуальними. Окрім того, батьківські комітети окремих класів звертаються безпосередньо до адміністрації навчального закладу з усними та письмовими зверненнями. Жодне звернення не залишилось без розгляду. Дякуємо батькам за їх активну позицію у вирішенні спільного для нас завдання – створення найкомфортніших умов для навчання та розвитку наших учнів.

7. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних й проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, Малій А.О.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована

програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщено стенди з безпеки поведінки та охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на заступника з виховної роботи та класного керівника. Контроль за іншими видами інструктажів покладено на голову комісії з охорони праці

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

8. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів учителів - предметників й планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована в закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток навчального закладу.

У закладі загальної середньої освіти є всі нормативно-правові документи, що регламентують його діяльність .Окрім того, наявність мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Київського Департаменту освіти та науки , сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям й адміністрації закладу , вчасно знайомитися з новими документами та їх проєктами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У навчальному закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього педагогічного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладу більш близький до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

Звіт

директора Семиполківського НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ»

Григор»єва Бориса Петровича

за 2016 – 2017 навчальний рік

Моє директорське кредо:

КЕРУВАТИ- ЦЕ ВЕСТИ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА УЧІНІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВИ ДО УСПІХУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.

Сьогодні різко зростає невизнана чинність, нестійкість, агресивність стосовно школи. У цій ситуації конкурентноздатність, база знань, яку пропонує школа багато варті.

Батьків дуже хвилює комфортність дитини в школі, її бажання відвідувати заняття, а це можливо тільки тоді, коли вчитель та адміністрація отримує задоволення від своєї роботи.

Школа повинна бути унікальною установою, яка має своє власне ім'я, свою філософію функціонування та розвитку, відповідний девіз та емблему, статут, схваленій всіма її членами. Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими технологіями , постійного зростання управлінської компетентності.

Багато в чому рівень розвитку Семиполківського НВК залежить від мене, як директора. Я несу відповідальність за вибір стратегії за створення команди однодумців, за виконання обраної місії.

І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами майбутні сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику , мають інших кумирів . Між нами відстань часу , але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконаний , що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.

Це є моя провідна думка.

Дух школи , її кращі традиції і здобутки визначають педагогічні колективи і їх виховання. Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя всі ідеї , забезпечувати єдність виховання і навчання -основного принципу школи.

Сучасна школа — великий і складний механізм, належна робота якого забезпечується великою кількістю служб і участю в них педагогічних працівників. У повсякденному житті кожен із вас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає наша школа.

Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього педагогічного колективу, день огляду наших сил, день роздумів, заслуженої радості, день нового імпульсу для досягнення ще більших результатів. Це день, коли педагоги збираються на першу педраду в новому навчальному році, щоб свій неповторний досвід передати іншим, поділитися своїми роздумами.

За великим рахунком, така педрада — це свято, свято педагогічної праці. А чим більше буде свят у вчителя, тим більше їх буде в дітей.

Робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію основних завдань:

•організація навчально-виховного процесу на підставі досягнень сучасної науки, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

•утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства, залучення до здобутків української та світової культури;

•створення коллективу вчителів-однодумців, формування взаємин «учитель — учень», «учень — учень», «учитель — учитель», «учитель — батьки — учень» на гуманістичних засадах;

•забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними програмами розвитку творчої обдарованості учнів;

•організація обов’язкової пошуково-дослідницької роботи всіх учасників навчально-виховного процесу;

•органічне поєднання класно-урочної системи із груповою та ндивідуальною самостійною роботою учнів;

•можливість вибору учнями факультативів, гуртків, занять за інтересами.

Головною метою освіти в навчальному закладі є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована на високі моральні цінності.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом 2016/2017 навчального року вчителі школи працювали над реалізацією основних положень Законів України «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009

Загальна інформація про школу

Управління навчального закладу здійснюється відділом освіти Калитянської ОТГ Київської області, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1957/1980 році. У 2016-2017 навчальному році нараховується 30 педагогічних працівників ( з них-2 сумісники, 2- у декретній відпустці). По віку – 5 вчителів до 30 років, 4 – від 31 до 40 років, 5 педагогів – від 41 до 50 років, 7 – від 51 до 60 років і 3 мають більше 60 років.

В закладі 25 працівників з числа обслуговуючого персоналу. В закладі в цьому році навчалося 357 учнів на початку року та 356 учнів на кінець навчального року у 20 класах, середня наповнюваність класів становить 18 учнів. У початковій школі 10 класів, в яких навчалося 178 учні; в 5-9 класах – 167 учнів; у 10-11 – 13 учень. Учні 1- 4 класів навчаються окремо від учнів старшої та основної школи, на І та ІІ поверхах школи.

Кадрове забезпечення

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.У 2016/2017 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Жодних кадрових перестановок у навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році не відбулося.

Забезпечення обов’язковою освітою

Вся діяльність педагогічного колективу Семиполківського НВК спрямовується на забезпечення пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у школі, науково – методичній роботі з педкадрами, співпраці освітнього закладу із сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів.

В основі діяльності Семиполківського НВК покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України

Законами України:

1. Указами Президента України:

2. Постановами Кабінету Міністрів України:

3. Постановою Головного державного санітарного лікаря України

4. Наказами Міністерства освіти і науки України

5. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

¾ Статут школи, зареєстрований 01.08.2016 р.,

Педагогічний колектив школи спрямовує свої зусилля на реалізацію проблеми: : «Новітні освітні технології як чинник формування в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності і як дієвий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу», шукаючи шляхи впровадження інноваційних наукових надбань педагогіки та психології в життя.

А саме завдання:

· підвищення результативності навчально-виховного процесу;

· підвищення професійної майстерності та розвиток творчості членів колективу;

· збереження контингенту учнів у класах;

· задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;

· здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання;

· підвищення якості освітньої підготовки учнів школи відповідно до державних стандартів, розвиток учнівської компетентності.

Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.

Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створена, батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

Розроблені і діють Правила для учнів.

Протягом року простежувався і певний рух учнів. Так за 2016–2017 навчальний рік прибуло 8, вибуло 7 учнів.

Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівського самоврядування, вчителями.

Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення.

У 2016-2017 н.р. зі школи випущено учнів випускних класів:

9 клас – випущено 31 учнів, 11 клас – випущено 5 учнів.

Методична робота

На виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Державної програми «Вчитель», відповідно до плану роботи навчального закладу та з метою підвищення рівня педагогічної компетенції педагогічних працівників, результативності методичної роботи та навчально-виховного процесу, інформаційно-методичного забезпечення діяльності педагогічного колективу методична робота навчального закладу була спрямована на опрацювання шкільної методичної теми «Новітні освітні технології як чинник формування в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності і як дієвий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу».

Шкільний методичний кабінет координує науково-методичну роботу, яка складається з 5 методичних об’єднань.

Структура науково-методичної роботи орієнтована на запити педагогічних працівників та базується на високому якісному складі педагогів:

12 педагогів, що становить 50 % мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 педагоги, що становить 12,5% - «спеціаліст І категорії»; 4 педагогічних працівники (16,7%) спеціаліст ІІ категорії, 5 педагогів, що становить 20,3% мають категорію «спеціаліст», педагогічне звання мають 9 вчителів, із них 4 педагоги мають педагогічне звання «вчитель-методист», 5 педагоги мають педагогічне звання «старший вчитель»

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників під час проходження фахових курсів у 2016/2017 навчальному році виконано.

Педагогічні працівники у 2016-2017 навчальному році стали продовжили навчання у ОШППД та ООЗ:

слухачем обласного опорного закладу ( 2 рік навчання)- Броварського НВО управління освіти і науки Броварської міської ради з проблеми «Організація професійної орієнтації учнівської молоді». Заципанюк Л.В.

слухачем обласної школи передового педагогічного досвіду ( 2 рік навчання) Поживил Л.М. з проблеми «Організація дозвіллєвої діяльності користувачів бібліотеки», Желевська О.І.

Чепурна В.А.., пройшла дистанційні курси соціальних педагогів, Міщенко С.М. пройшла дистанційні курси з фізики.

Атестаційною комісією навчального закладу в 2016-2017 навчальному році було атестовано 5 педагогічних працівників навчального закладу. Іващук О.І. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Поживил Л.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель». Стриха Л.Д.про відповідність. присвоєним кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», Буржинська Н.І. вихователь ДНЗ, відповідає категорії «спеціаліст», Лимаренко К.І. вихователь ДНЗ відповідає категорії «спеціаліст»

Колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики у навчальному закладі є методична рада .

За 2016/2017 навчальний рік проведено понад 35 колективних форм методичної роботи як засідань ШМО, нарад при директорові, педагогічних рад, методичних оперативок.

В тому числі, семінар вчителів початкових класів громади, Семінар-практикум вчителів початкових класів «Проектно-технологічна діяльність як засіб інтелектуального розвитку учнів». "Нестандартні форми і прийоми роботи на уроках правознавства та історії, шляхи зростання якості навчальних досягнень", презентація проекту мобільної «Галереї національної пам'яті» приуроченого до Дня вшанування Героїв небесної сотні для, педагогів-організаторів, класних керівників закладів освіти громади.

Значна увага приділялась розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогічних. У 2016-2017 навчальному році у чителі проводили відкриті уроки з використанням ІКТ. Було проведено 28 відкритих уроків, де продемонстрували різні форми та методи роботи з використанням проектних технологій, презентацій,різних видів діяльності.

Відповідно до плану роботи школи у 2016 - 2017 навчальному році вивчалося організацію діяльності педагогічних колективів щодо реалізації пошуково-методичних проблеми педагогічних працівників, де були розроблені проекти методичної діяльності вчителів,щодо своєїт теми самоосвіти.

Вчителі школи постійно відвідували семінари по предметам, майтер класи, адміністрація школи брали участь у семінарах- практикумах з актуальних управлінських питань, інструтивно-методичних нарадах, різних видів консультацій.

Матеріальне та моральне стимулювання педагогічних працівників здійснюється відповідно до положень конкурсних випробувань. Переможці та лауреати професійних конкурсів відзначаються дипломами, подяками. грамотами відділу освіти. Вчителі, учні яких взяли участь у обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, отримали премії Заципанюк Л.В.

За підготовку призерів І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН подякою відділу освіти нагороджена Заципанюк Л.В., Телендій Т.М..

Результати різних заходів та конкурсів, які відбуваються у навчальному закладі висвітлюються на сайті навчального закладу та відділу освіти.

Популяризації та поширенню досвідів роботи педагогів сприяє наявність сайту навчального закладу та сайту відділу освіти району.

Ефективною формою поширення педагогічного досвіду є семінари-практикуми. На базі закладу проведено

семінар вчителів початкових класів, Семінар-практикум вчителів початкових класів «Проектно-технологічна діяльність як засіб інтелектуального розвитку учнів»,

презентація проекту мобільної «Галереї національної пам'яті» приуроченого до Дня вшанування Героїв небесної сотні для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників закладів освіти району Богуславська А.І..

З метою виявлення тенденцій розвитку освіти у навчальному закладі було проведено моніторингові дослідження різних напрямів навчально-виховного процесу:

Всеукраїнське моніторингове дослідження

щодо вивчення стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (заключний етап, 2016/2017 н.р.)

- педагогічні: вивчено інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів (вересень, грудень); досліджено професійні запити заступників директорів та керівників районних методичних об’єднань щодо організації методичної роботи в районі (грудень);

- психологічні: адаптація першокласників до школи (жовтень), перехід учнів початкової школи в основну (листопад).

Дослідно-експериментальна роботи та інноваційна діяльність у навчальному закладі в 2016/2017 навчальному році здійснювалася за напрямом регіонального рівня.

Впровадження інклюзивного навчання у навчальному закладі. У школі у 2 класах навчалися 6 учнів, з особливими освітніми потребами, які були інклюзовані рішенням пайонної ПМПК

У навчальному закладі здійснюється методичний супровід допрофільної та профільної підготовки учнів.

«Уроки стійкого розвитку», було впроваджено у 1 – А класі та 2 – Б класі.

Створено інформаційний банк даних програм варіативної складової навчальних планів для допрофільного і профільного навчанн у навчальному закладі на 2016-2017 н.р., а також банк програм гурткової роботи.

Проводиться інформування учнів про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці.

У навчальному закладі розмішено інформаційний стенди, в яких зазначено інформацію про профорієнтаційні послуги, інформацію про ринок праці в Україні, в тому числі – у Броварському районі.

Проводилися зустрічі з представниками вищих навчальних закладів Києва для учнів 9 – 11 класчів, учні 9 класу взяли участь у районному ярмарку професій .

З метою створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді у школі реалізується проект «Обдарована дитина», який є складовою Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2011–2015 роки.

У жовтні – грудні 2016 року та лютому 2017 року було проведено І ( шкільний) етап предметних олімпіад з 15 предметів та ІІ (районний) етап олімпіад. Найкращі результати у ІІ етапі олімпіад виявили учні з біології ( І місце)

У обласному етапуі взяло участь 2 учні навчального закладу: Тульговець Л., Чечко Д.

У 2016/2017 навчальному році до науково – дослідницької діяльності в шкільному осередку МАН було залучено 7 школярів школи, які посіли відповідно ІІ місця.

Три учні навчального закладу взяли участь у І етапи ІІІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Результат отримали середній (4 місце по класах).

Масовим був Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. У ІІ етапі конкурсу взяло участь 2 учнів.

У Всеукраїнському конкурсі «Обєднаймося ж, брати мої», Борісенко В., учениця 9 класу посіла ІІІ місце.

У 2016/2017 навчальному році учні навчального закладу взяли активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських предметних конкурсах: з математики «Кенгуру» - 31 учасник, у інтерактивно-природничому конкурсі «Осінній колосок» - 70 учасників, у інтерактивному конкурсі «Грінвіч», знавців англійської мови взяло участь 10 учнів.

Велика увага приділялась національно-патріотичному вихованню, де учні брали активну участь у різних конкурсах та заходах.

У районній військово-патріотичній грі «Осінній рейд», команда школи посіла ІІ загальнокомандне місце. У конкурсі змагань громади «Влучний стрілець», Тульговець Лаурита посіла ІІ місце, Єлінецька Лада – ІІІ місце серед дівчат громади. У військово-спортивних змаганнях громади «Ігри патріотів»», команда школи посіла ІІІ місце, а Іващук Юрій, учень 11 класу посів ІІІ місце у штовханні гирі.

Наша школа стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу ЗНЗ по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів».

У навчальному закладі розроблені заходи щодо практичного впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів. Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження життя і здоров’я дітей, на виховання моральності і культури поведінки.

Оновлюються експозиції шкільного музею відповідно героїчних пордій останнього часу, щодо інформації про учасників АТО та волонтерів. Засобами змісту навчальних предметів, в першу чергу таких як українська література, історія, правознавство, «Захист Вітчизни» відбувається формування якостей особистості, що характеризується ціннісним ставленням до сустільства, держави.

Для пропагування та виховання дітей і молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традиціях у кожному класі проводилися уроки мужності, зустрічі, вечори памяті, конкурси творчих робіт, виховні години з вивченням та популяризації національної історії.

Педагоги постійно працюють з дітьми девіантної поведінки та їх батьками.. Дітей з сімей „групи ризику” залучають до гурткової роботи та занять у спортивних секціях.

Початкова освіта. У 2016/2017 н.р. у навчальному закладі всі класи початкової школи навчалися на базі школи. Класів початкової школи - 10. (178 учнів)

У 2016/2017 н.р. учителі початкових класів навчального закладу продовжили підготовку до реалізації завдань нового Державного стандарту початкової загальної освіти. якими передбачені різні форми методичної роботи, використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення особистісного, соціального та інтелектуального розвитку учителя й учня.

Перші кроки переходу початкової школи на новий зміст навчання здійснювався через систему семінарів-практикумів, консультувань, круглих столів, засідань шкільних та районних методичних об’єднань. У навчальному закладі постійно проводилися засідання ШМО, відкрити уроки вчителів початкових класів.

Стриха Л.Д. пройшла курсову перепідготовку (дистанційна форма навчання).

Навчальний процес у початковій школі спрямований на досягнення результатів навчання учнів початкових класів через формування ключових і предметних компетентностей. Під час навчання у 1 класі домінуючими є ігрові форми діяльності.

При складанні розкладів уроків класоводи навчального закладу дотримуються оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психологічних та фізичних можливостей першокласників. Четвер у розкладі – розвантажувальний день. Домашні завдання учням 1 класу не задаються. У другому, як і у першому класі, продовжуються лінії дошкільного розвитку через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності.

Навчальні досягнення учнів 1-ого класу з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню. Наприкінці навчального року на кожного учня першого класу вчитель складає словесну характеристику, яка заноситься до його особової справи .

У 2 класі навчальні досягнення учнів оцінюються за рішенням педагогічної ради, а предмети «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» оцінюються вербально.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти і науки України від 18.02.2008р. № 94, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової освіти та готовності школярів навчатися в основній школі була проведена державна підсумкова атестація з математики, української мови, українського читання. Державна підсумкова атестація проводилась в навчальному закладі відповідно календарного планування на другому та третьому уроках з 13 по 21 травня.

У школі І ступеня проводиться ряд заходів щодо збереження й зміцнення здоров’я, розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості шестирічної дитини. Учні та вчителі початкових класів проводять щоденно ранкову зарядку, беруть участь у конкурсі відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки у 1-5 класах» (Лист МОН України від 15.01.2014р. № 1/9-23).

В нашому навчальному закладі вчителі початкової школи працюють над проектом «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховному процесі школи І ступеня».

Аналіз проведеної роботи свідчить про достатній рівень підготовки педагогів навчального закладу до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм.

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в тому числі і дітей з інвалідністю, на здобуття якісної освіти та інтеграцію їх у суспільство у загальноосвітніх навчальних закладах району створюються всі необхідні умови для запровадження інклюзивного навчання.

Згідно наказу головного управління освіти і науки України № 395 від 06.12.2011 «Про забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області» із січня 2016 року впроваджено інклюзивне навчання дітей в навчальному закладі.

Інклюзовано 6 дітей із особливими освітніми потребами, введено за рахунок місцевих коштів 2 ставки вихователів (асистентів вчителя).

Всім дітям, які навчаються індивідуально чи інклюзовано визначено їх інтелектуальні можливості, рекомендовано програми навчання згідно висновків та рекомендацій ПМПК.

Пріоритетними завданнями роботи шкільних бібліотекарів є якісне оновлювання бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів, трансформація бібліотек закладів освіти у бібліотечно-інформаційні медіа центри, що відповідають потребам інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу.

Бібліотекар Желевська О.І. має відповідну вищу освіту.

У навчальному закладі в навчально-виховному процесі використовується 1 навчально-комп’ютерний комплекс, у яких налічується 7 комп’ютерів, з них 5 (62,7%) підключені до мережі Інтернет.

Важливою складовою інформаційного простору є створення та функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено власний веб сайт, де забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти навчального закладу.

Відповідно до наказу відділу освіти Броварської районної державної адміністрації від 10.02.2014 р. № 90 «Про навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій в рамках Державної цільової програми «Сто відсотків» проведено тестування всіх педагогічних працівників навчального закладу. Тестування показало, що близько 90% педагогічних працівників мають достатній рівень володіння ІКТ.

Комп’ютерну техніку у навчально–виховному процесі використовують вчителі математики, фізики, географії, історії, художньої культури, біології, хімії, української мови та літератури, етики, німецької та англійської мови, світової літератури, музичного мистецтва та початкових класів, що становить біля 80% від загальної кількості педагогічних працівників.

На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 03.06.2013 №206 «Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту «Україна. Інформаційна система управління освітою (ІСУО)» в навчальний заклад розпочав роботу з впровадження проекту.

Напрацьовано позитивний досвід розвитку музею навчального закладу. У музеї проводяться різні оглядові екскурсії для гостей та учнів школи.

Але поряд з тим є завдання, які потребують вирішення:

- підвищення результативності участі педагогічних працівників у фахових конкурсах;

- збільшення кількості учасників педагогічних виставок;

- популяризація передового педагогічного досвіду у фахових виданнях, педагогічній пресі, ЗМІ;

- підготовка розробок, програм, методичних матеріалів на розгляд методичної ради РМК та КОІПОПК;

- оптимізація форм проведення та кількості масових заходів з педагогічними працівниками;

- виведення на новий рівень роботи з молодими спеціалістами;

- використання ІКТ для проведення різних форм методичної роботи;

- ефективне використання на уроках інформаційно-комунікаційні технології;

- оновлення матеріально-технічної та методичної бази навчальних кабінетів;

- активно впроваджувати у навчальному закладі допрофільну, допрофесійну та профільну підготовку учнів;

- зміна підходів у роботі педагогів з батьківською громадськістю;

- підвищення ефективності просвітницької роботи з сім’ями щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань та їх ускладнень, створення здоров’язберігаючого середовища вдома.

У навчальному закладі розроблені заходи щодо практичного впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів. Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження життя і здоров’я дітей, на виховання моральності і культури поведінки.

Педагоги постійно працюють з дітьми девіантної поведінки та їх батьками.. Дітей з сімей „групи ризику” залучають до гурткової роботи та занять у спортивних секціях.

Початкова освіта. У 2016/2017 н.р. учителі початкових класів навчального закладу продовжили підготовку до реалізації завдань нового Державного стандарту початкової загальної освіти. якими передбачені різні форми методичної роботи, використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення особистісного, соціального та інтелектуального розвитку учителя й учня.

Перші кроки переходу початкової школи на новий зміст навчання здійснювався через систему семінарів-практикумів, консультувань, круглих столів, засідань шкільних та районних методичних об’єднань. У навчальному закладі постійно проводилися засідання ШМО, відкрити уроки вчителів початкових класів.

Навчальний процес у початковій школі спрямований на досягнення результатів навчання учнів початкових класів через формування ключових і предметних компетентностей. Під час навчання у 1 класі домінуючими є ігрові форми діяльності.

При складанні розкладів уроків класоводи навчального закладу дотримуються оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психологічних та фізичних можливостей першокласників. Четвер у розкладі – розвантажувальний день. Домашні завдання учням 1 класу не задаються. У другому, як і у першому класі, продовжуються лінії дошкільного розвитку через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності.

Навчальні досягнення учнів 1-ого класу з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню. Наприкінці навчального року на кожного учня першого класу вчитель складає словесну характеристику, яка заноситься до його особової справи .

У 2 класі навчальні досягнення учнів оцінюються за рішенням педагогічної ради, а предмети «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» оцінюються вербально.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти і науки України від 18.02.2008р. № 94, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України, з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової освіти та готовності школярів навчатися в основній школі була проведена державна підсумкова атестація з математики, української мови, українського читання. Державна підсумкова атестація проводилась в навчальному закладі відповідно календарного планування на другому та третьому уроках з 13 по 21 травня.

У школі І ступеня проводиться ряд заходів щодо збереження й зміцнення здоров’я, розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості шестирічної дитини. Учні та вчителі початкових класів проводять щоденно ранкову зарядку, беруть участь у конкурсі відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки у 1-5 класах» (Лист МОН України від 15.01.2014р. № 1/9-23).

В нашому навчальному закладі вчителі початкової школи працюють над проектом «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховному процесі школи І ступеня».

Аналіз проведеної роботи свідчить про достатній рівень підготовки педагогів навчального закладу до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм.

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в тому числі і дітей з інвалідністю, на здобуття якісної освіти та інтеграцію їх у суспільство у загальноосвітніх навчальних закладах району створюються всі необхідні умови для запровадження інклюзивного навчання.

Згідно наказу головного управління освіти і науки України № 395 від 06.12.2011 «Про забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області» із січня 2013 року впроваджено інклюзивне навчання дітей в навчальному закладі.

Інклюзовано 6 дітей із особливими освітніми потребами, введено за рахунок місцевих коштів 2 ставки вихователів (асистентів вчителя).

Всім дітям, які навчаються індивідуально чи інклюзовано визначено їх інтелектуальні можливості, рекомендовано програми навчання згідно висновків та рекомендацій ПМПК.

Пріоритетними завданнями роботи шкільних бібліотекарів є якісне оновлювання бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів, трансформація бібліотек закладів освіти у бібліотечно-інформаційні медіа центри, що відповідають потребам інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. У 2016-2017 навчальному році проведена паспортизація шкільної бібліотеки навчального закладу.

Бібліотекар Желевська О.І. має відповідну вищу освіту.

Створено сайт шкільної бібліотеки та «сторінка бібліотекаря» на сайті школи, де висвітлюється нормативно-правова база, інформація щодо проведення заходів з підвищення фахового рівня, виставки і так далі.

У навчальному закладі в навчально-виховному процесі використовується 2 навчально-комп’ютерних комплексів, у яких налічується 17 комп’ютерів, з них 11 (62,7%) підключені до мережі Інтернет.

Важливою складовою інформаційного простору є створення та функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено власний веб сайт, де забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти навчального закладу.

Комп’ютерну техніку у навчально–виховному процесі використовують вчителі математики, фізики, географії, історії, художньої культури, біології, хімії, української мови та літератури, етики, німецької та англійської мови, світової літератури, музичного мистецтва та початкових класів, що становить біля 80% від загальної кількості педагогічних працівників.

Напрацьовано позитивний досвід розвитку музею навчального закладу.

У 2016-2017 навчальному році атестувалося 5 учителів. Атестаційною комісією навчального закладу в 2016-2017 навчальному році було атестовано 5 педагогічних працівників навчального закладу. Іващук О.І. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Поживил Л.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель». Стриха Л.Д.про відповідність. присвоєним кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель», Буржинська Н.І. вихователь ДНЗ, відповідає категорії «спеціаліст», Лимаренко К.І. вихователь ДНЗ відповідає категорії «спеціаліст» Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. Тому кожному педагогу варто замислитися про результати своєї праці.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 8 засідань педагогічної ради: 2 з яких – тематичні, а решта - організаційні. Наради при директору проводилися щомісяця.

Однією з проблем у науково-методичних роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

Створено картотеку вчителів, які мають педагогічні звання: старший вчитель та вчитель-методист. Кожний вчитель дав самооцінку своєї діяльності за 2016-2017 н.р.

Результативність навчально-виховного процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2016-2017 навчального року закінчили школу на бали високого рівня 23 учнів, що становить 10,7 %, 8 учнів, що становить 3,72% початковий рівень знань.

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

у І етапі взяли участь – 102 учнів;

у П етапі – 37учнів;

у ІІІ етапі – 2 учнів.

Призерами та учасниками обласного етапу стали:

Районний етап Предмет Результат Обласний етап Предмет Результат
Тульговець Лаурита Біологія І місце Тульговець Л. Біологія ІІ

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями була і залишається діяльність секцій МАНу. Для участі в районному конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено роботи 7 учнів. В цьому напрямку потрібно прикласти більше зусиль для досягнення кращих результатів, потрібно розширити секції МАНу.

В школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8 класі проводиться допрофільна підготовка. У 8-ому класі - це курс за вибором біологія, які допоможуть до 10 класу учням визначитися з профілем навчання.

У школі ІІІ ступеня 11 класах профільне навчання: природничий

Великого значення у школі надається питанню адаптації 5-класників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація шести річок до навчання у школі – це завжди складно для дітей питання адаптації вивчалося вчителіми початкових класів, адміністрацією школи та розглядалося на засіданні педагогічної ради, яка проходила у формі психолого-педагогічного консиліуму по адаптації п’ятикласників, а адаптація перших класів.

Виховна та позакласна робота

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.

Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

Ø Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

Ø Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, й підготовка до свідомого вибору професії.

Ø Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів санітарно-гігієнічної культури.

Ø Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

Ø Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності,формування основ громадянського світогляду.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання передбачені «Основними орієнтирами виховання учнів 1 – 11 класів» та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу, педагогічний колектив протягом 2016 – 2017 навчального року організовував і проводив різноманітні заходи, що забезпечували виховну роботу в усіх її напрямках.

Виходячи з проблемного питання виховної роботи школи, а саме «Здійснення родинно – сімейного виховання та його результативність», пріоритетним напрямком виховання в минулому навчальному році був напрямок «Ціннісне ставлення до суспільства та держави», але при цьому не ігнорувалися й інші напрями виховання.

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалась в ряді пріоритетних напрямків.

I. Ціннісне ставлення до себе.

Виховними досягнення цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну і а неповторну особистість, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв'язку з цим було проведено бесіди: "Подорож до країни Дорожніх знаків" (1-4 кл.), "Азбука безпеки" (5-8 кл.), "Я учасник дорожнього руху" (9 – 11 кл.), у рамках акції "Спасибі, ні!", бесіди "Про шкідливі звички", "Здоровий спосіб життя", "Бережи здоров'я замолоду".

II. Ціннісне ставлення до людей.

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей. У зв'язку цим проведено морально - етичні бесіди "Даруймо радість людям", "Цілую бабусині втомлені руки", "Дідусю, дідусю, тобою горджуся", відзначено Всесвітній день матері "Матір – символ добра на Землі".

III. Ціннісне ставлення до праці.

Виховним досягненням цього напрямку є усвідом

Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці. У зв'язку з цим у школі проведено роботу "Книжкової лікарні", бесіди "Усі професії важливі, обирай свою", "Мої здібності", "Як обрати професію", акції "Створи красу та затишок", "Дитяча турбота", зустрічі з людьми цікавих професій "Знайомимось з професію". З учнями 9-11-х класів проводився тренінг на профорієнтаційну тематику, відвідано чимало навчальних закладів і центр зайнятості.

IV. Ціннісне ставлення до природи.

Виховним досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв'язку з цим проведено конкурс малюнків "Туризм — другий відпочинок школярів", свято Золотої Осені (виставка - конкурс осінніх композицій «Подарунки природи») трудові десанти, насадження дерев на алеї єдності, створення ландшафту пришкільної території (клумби).

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховним досягненням цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності. У зв'язку з цим у школі проведено літературно - пісенну вітальню "Подяка вчителям", звітний концерт гуртківців "Світ чарівної пісні", шевченківський тиждень, день рідної мови (конкурс читців - декламаторів "Мова рідна, слово рідне..."), участь у районних конкурсах.

VI. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є осно­вою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, поведінки. Для цього в школі проводилися бесіди: "Символи моєї держави", "Я — маленький громадянин", проведено флеш-моби по виконанню Гімну України, участь в акції по допомозі воїнам АТО «Чудо творить Миколай», участь в районних і сільських ярмарках на допомогу воїнам АТО, проведення шкільних ярмарків на підтримку воїнів АТО, плетіння маскувальної сітки для бійців АТО, проведені зустрічі із воїнами АТО.

Методоб'єднання класних керівників мало на меті підвищити загально педагогічну фахову майстерність класних керівників, надати їм методичну допомогу. Слід відзначити, що необхідно і надалі звернути увагу на проведення відкритих виховних годин, своєчасне складання плану виховної роботи. В цьому навчальному році кожен класний керівник провів по відкритому виховному заходу згідно робочого плану.

В школі склалася належна робота по профілактиці правопорушень серед учнів школи, контроль за відвідування учнями школи ведеться класними керівниками у класному журналі та Щоденнику обліку відвідування, а також черговими учнями, які заповнюють журнал обліку відвідування та ведуть записи про запізнення учнів на уроки. В школі працює Рада по профілактиці правопорушень. Класними керівниками, педагогом - організатором ведеться індивідуальна робота з учнями поставленими на внутрішкільний облік (три учні Питання порушення дисципліни розглядаються на класних зборах, на засіданнях батьківського комітету.

Виховний процес постійного пошуку і вдосконалення триває безперервно, тому в наступному році слід звернути увагу на недоліки і намагатися виправити їх.

Робота учнівського самоврядування

У школі також діє учнівське самоврядування. З метою зміцнення учнівського колективу, розвитку громадської активності учнів, забезпечення якості кожного з них в управлінні справами класу, школи налагоджено роботу з учнівського комітету та комісій: навчальної, дисципліни і порядку, культмасової, збереження шкільного майна. Відзначити в цьому навчальному році потрібно голову Учнівського комітету Боровик Тетяну та інших учнів, які активно включалися в проведення різних мироприємств у школі.

У 2014-2015 навчальному році була направлена на формування у учнів любові до України, патріотичного виховання, збереження життя та здоровя, поваги до всього оточуючого і т.д.

У вересні відбулося свято першого дзвоника. Відбулась учнівська звітна виборча конференція.

Здійснювалась рейд-перевірка ранкової зарядки «У здоровому тілі- здоровий дух». Відбулося свято квітів, привітання шкільного бібліотекаря, а також відбулося свято працівників освіти де учні вітали своїх вчителів та вчителів пенсіонерів. Було проведено тиждень учнівського самоврядування.

У жовтні було проведено конкурс малюнків « Козацька та минувшина », підготуватися до вікторини «Українське козацтво», а також до інтелектуальної гри «На козацькому полі». Кожного четверга проходить санітарний день під назвою: «Операція листя», а також акція «Школа умивається».

Листопад місяць проходив під гаслом «Місячник правових знань і правової пропаганди» «Бережи мене, мій законе». Пройшов тиждень «Молодь проти СНІДУ». Учні випустили усний журнал «Молодь проти СНІДУ» До Дня української писемності учні школи робили усний журнал до дня української писемності та мови, до дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.Відбувся конкурс «У моєму класі кращі квіти». Учнівським самоврядуванням була проведена акція «Милосердя».

Грудень місяць озменував себе місячник родинного виховання « Я- родина Україна»

5Відбулося новорічне свято. Було проведено акцію:»Збережемо ялинку».

У січні місяці учні школи взяли участь у мітингу «Пам’ятаємо героїв Крут», проведено конкурс малюнків до Дня Соборності України.

У лютому в нашій школі провелося свято вечір зустрічі з випускниками минулих років. Учні школи підготували лінійку «Ми па’ятаємо»приурочену виведенню радянських військ із Афганістану.. Учні школи брали участь у волонтерській діяльності. Волонтерські загони відвідували ветеранів і надавали їм посильну допомогу.

У квітні місяці проходив місячник довкілля. Учні школи садили дерева, прибирали парк, Відбулися козацькі забави, акція «Посади своє дерево», день добрих справ, акція «Від серця до серця».

У травні був проведено конкурс пісні та строю. Було проведено свято останнього дзвоника, участь учнів у акції «ветеран живе поряд».

Правовиховна робота.

Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

Протягом року велика увага приділяється превентивному вихо-ванню, а саме: вивченню Конституції України, Конвенції ООН про

права дитини, проведенню місячника «Увага! Діти на дорозі!», дека-

ді правознавства та профілактики правопорушень.

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

- вчителів, що атестуються;

- організація індивідуального навчання;

- стан ведення учнівських зошитів;

- стан ведення щоденників учнів 2-11 класів;

- стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

- виконання навчальних програм та планів;

- перевірка навичок читання;

- організація та проведення, курсів за вибором, факультативів;

- організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

- директорські контрольні роботи;

- підготовка до ДПА.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Робота бібліотеки

У 2016-2017 навчальному році діяльність бібліотечно – інформаційного центру Семиполківського НВК була спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Концепції виховання дітей та молоді у національній системи освіти», постанови Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання, плану роботи РМК Броварської РДА, плану роботи школи, плану роботи бібліотечно – інформаційного центру школи.

Бібліотекарем були організовані і реалізовані наступні заходи:

Координована робота із заступниками: обговорення навчальних програм і

визначення наявності у фонді науково-популярної літератури, потрібної для

навчально-виховного процесу.

Видача підручників учням 1- 11х класів. Взаємообмін підручниками з іншими бібліотеками району.

День відкритих дверей для батьків, учнів, вчителів.

Методичні виставок:

- До організованого початку нового навчального року,

- Для тебе, вчитель: методика, пошуки, рішення;

- Допомога в підготовці до державної підсумкової атестації;

- У сімї росте дитина;

- Мій рідний край – моя земля;

- ДПА.

Години спілкування: «Презентую нову книгу», «Створення книги», «Країна словників», «Робота з книгою», «Підготовка рефератів», «Подаруй книзі нове життя», «Електронна книга», «Знай свої права», «Вчимося бути толерантними».

Тематичні книжкові виставки і до календарних дат/

Проводилися рейди-перевірки підручників із висвітленням результатів на стенді.

З метою збереження і поповнення бібліотечних фондів проведені акції «Подаруй бібліотеці книгу», «Живи книго!».

Проведений аналіз читацьких формулярів.

Надані індивідуальні рекомендації учням щодо опрацювання необхідної літератури для виконання творчих наукових робіт.

Проведений тиждень дитячої книги.

Екскурсії до бібліотеки для учнів 1-11-х класів.

Проведені бібліотечні уроки:

- Перше знайомство з книгою.

- Структура книги.

- Твої перші енциклопедії.

- Прес –веселка. Панорама періодичних видань.

- Подорож у країну словників.

- Довідкова література.

- Книги-це мудрість століть.

- Що таке бібліографія. Анотація.

- Готуємося до ДПА, ЗНО.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально -незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

• позбавлених батьківського піклування – 5;

• інвалідів – 5;

• дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 12;

• сім ї, що опинилися в складних життєвих обставинах - 28 ;

• неповних сімей –46 дітей;

• багатодітних 47 дітей..

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками.

Соціально-психологічна діяльність школи відбувалася відповідно до плану роботи соціального педагога за такими напрямками: діагностичний, консультаційний, корекційно-відновлюваний, просвітницький, соціально-перетворювальний, організаційно-методичний, захисний та прогностичний.

Аналізуючи дані, отримані під час складання соціальних паспортів класів та школи, складений банк дітей,

які потребують посиленої педагогічної уваги (3 осіб);

дітей, які живуть в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах (28 осіб).

На ці категорії дітей та сімей заведено картки обліку.

Робота практичного психолога

За навчальний період практичним психологом школи було проведено ряд діагностичної, консультаційної роботи, як індивідуальної так і групової. Проведено роботу з батьками учнів, яка полягала в відвідуванні сімей з метою ознайомлення умов для психологічного розвитку учнів та надання необхідних порад.

Також за допомогою профорієнтаційного ідиференційно-діагностичного опитувальника (ДДО), було про діагностовано 26 учнів 11-го класу та 12 учнів 9-го класу.

Було проведено дослідження інтелектуального розвитку учнів 4 – 11 класів, як відмінників переможців олімпіад так і учнів школи.

У роботі з даним текстом брали участь три основних психологічних процеса: увага (концентрація уваги, її обсяг і розподіл), уява й мислення.

Результати обстеження показали, що обстежених 15 учнів Літківської ЗОШ за допомогою теста Айзенка, підтвердили високий рівень інтелектуального розвитку учнів.

Було проведено діагностику про готовність дітей, які вступають до шкроли. Під час проведення психологічного дослідження було використано комплект методик для визначення готовності дітей, які вступають до школи, який включав в себе наступні методики для визначення: соціальних знань, вербальної сфери, інтерактивної сфери, сфери оцінних і само оцінних відносин, мотиваційної сфери та сприйняття, та памяті дітей дошкільного віку в кількості 22 учні.

За допомогою короткого тесту творчого мислення П. Торренса , який призначений для виявлення творчих здібностей дітей у віці від 6 до 18 років, було про діагностовано 46 учнів школи.

Застосовано було ряд методик та опитувань, дослідження рівня тривожності. Шкала самооцінки ( Ч. Спілберга, Ю. Ханіна). Дослідженно 4 учнів 7 класу.

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація;

- професійне виховання .

Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9 – ого класів у лютому місяці 2015 року було проведено діагностування за методикою Голанда, яка є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє не тільки професійний тип особливості, але її характерологічні властивості, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності.

Учні 9 класу брали участь у Ярмалку професій, який проводився у м. Бровари.

Проводилися різна бесіди, виховні години.

Була проведена профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів, отже в профорієнтаційній роботі у школі відводилося багато місця самостійній інформаційно-пошуковій роботі учнів. До основних форм цієї роботи можна віднести спостереження на екскурсії, яка була проведена в квітні місяці з 9 класом в 4-му Броварському Ліцеї в кількості 12 учнів, доповідей з елементами само оцінювання, інтерв’ю.

Колективні форми пізнавальної діяльності учнів у системі профорієнтації стимулюють активність, творчість учнів, сприяють позитивному ставленню профорієнтаційних занять, активізують їх інтелектуальну сферу, підвищують ефективність. Екскурсії до навчальних закладів розширюють пізнавальну сферу учнів. Також було проведено ряд відкритих уроків з переглядом відео матеріалів учнями 10-11-х класі в кількості 26 учнів.

Також за допомогою профорієнтаційного ідиференційно-діагностичного опитувальника (ДДО), було про діагностовано 26 учнів 11-го класу та 12 учнів 9-го класу.

Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. У школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

У 2016/2017 році проведено 6 засідання шкільного батьківського комітету; 3 загальношкільних батьківських зборів. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітує голова батьківського комітету.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Щорічно проходять медичний огляд працівників навчального закладу у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи. До початку роботи пришкільного оздоровчого табору працівники теж проходять медичний огляд.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціональногохарчування дітей протягом перебування у школі. Організаціяхарчуванняучнів закладу регламентується кількома нормативними документами. Згідно них дирекція школи щороку організовує процес харчування, чітко розподіляючи обов’язки між відповідальними.Вихованці 85 дітей ДНЗ забезпечуються 3 разовим харчуванням сума 28, 65 грн.. Учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням на суму 13,40 грн. в день. Гаряче харчування близько 170 учнів 1-11 класів відбувається згідно узгодженого графіку на 3-4 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює добре обладнаний та наповнений широким асортиментом продукції буфет. В новому 2016-2017 н.р. буде поміняна структура і організація харчування яка повина покращити асортимент, зменшити собівартость шкільних обідів, вихованців ДНЗ.

.

У 2016-2017 н.р. для учнів 1 – 11 класів проводилися різні оздоровчі заходи: Дня здоров’я, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя, виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів та дітей соціально-незахищених категорій, обдарованих у пришкільному таборі. В 2014/2015 році вихованцями табору стали 65 учнів школи за рахунок бюджетних коштів. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

. Також у приміщенні школи розміщено стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У 2016-2017 н.р. зафіксовано 5 випадки травмування учнів у побуті. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Відповідно до плану роботи школи у школі було проведено день цивільного захисту, тиждень охорони праці, де активну участь взяли учні 2 – 11 класів. У рамках проведення Дня цивільного захисту відпрацьовувалися навики з надання першої невідкладної допомоги учням при різних ситуаціях. У рамках проведення тижня охорони праці татижня збереження життя та здоровя були проведено цикл бесід, конкурси малюнків, написання творів-есе з даних тем.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1957/1981 роках. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться черех фінансове управління, бухгалтерію Калитянської селищної ради. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту школою електроенергію та опалення. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Система електормережі потребує заміни. Але у зв’язку з великою сумою коштів та браку коштів у бюджеті ОТГ, заміна електромережі не проводиться.

Планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими стендами, виставковими матеріалами. Активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні школи та обслуговуючим персоналом. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Про видатки в цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить — їх просто немає. Фінансова криза теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання

Метеріально-технічне забезпечення

2016-2017 н.р.

придбано до початку нового навчального року

№ п/п Що придбано Кількість Клас Вартісь Використано кошти Примітка
1. Парти 12+1 1 16000,00 грн Бюджетні 26400,00грн. 44400.00
Дошка 12 3700,00 грн. Бюджетні
2
3 Плазмовий телевізор 6 28566.00 грн. бюджетні 171396,00 92137.50 36856.66
4 Комп»юторі 9 10237.00 грн.
5 ноутбук 4 9214,00 грн. бюджетні
6 Системний блок 2 10855,83 бюджетні 21711.67
7
8 Встановлення дверей 1 Методичний кабінет 2000,00 грн. спонсорські
9 Встановлення дверей 2 Вхідні (вихід на екогалявину 8500,00 грн. батьківські
Всього 59800,00 грн.

Робота Ради школи

До управління з правами школи залучені батьки. У школі діє Рада в кожному, класі є батьківський комітет. Головою Ради школи є Пантась Олег Іванович – сільський депутат, голова КП «Надія». Голова батьківського Саддулаєва Ірина Олександрівна, тісно співпрацює з Радою школи.

Голова Ради Пантась О.І. є учасником педагогічної Ради, бере активну участь у шкільних рейдах, запрошувався постійно на відкриті заходи та уроки вчителів, що атестувались.

І педагоги і учні і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки.

Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалось нам всім разом.

Плекаю надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань. Нехай щастить нам всім, а рідна школа стане справжньою школою радості.

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

Згідно Закону України «Про звернення громадян» Указу Президента України від 07.02.2008р. №109 /2008 у школі відбувався прийом громадян членами адміністрації школи та особисто мною, згідно з графіком (середа 9:00-16:00).

Збільшилася кількість усних звернень батьків до адміністрації школи, що до навчально-виховного процесу в школі.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти та науки Київської ОДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи. Створюю необхідні умови для самореалізації та творчості кожного вчителя.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

Проблемні питання над якими буде працювати школа у 2017-2018 н.р.

Висновки

Я беру на себе сміливість стверджувати , що в школі створені умови для учнів, які бажають вчитись, які мають мотивацію до навчання. Про достатній рівень знань учнів нашої школи свідчать їх успішність на олімпіадах, конкурсах.

Наші учні підтверджують свої знання і в інших навчальних закладах , вищих навчальних закладах, училищах, коледжах.

Існує також проблема щодо використання мобільних телефонів під час навчально – виховного процесу учнями.

Потрібно посилити контроль як з боку батьків, так і вчителів , дотримуватись наказу МОН України від 24.05.2007 р. № 420 , «Про заборону використання мобільних телефонів під час навчального процесу».

Дирекція школи вважає, що головні проблемами , які необхідно вирішити в майбутньому це :

1. Виховання в учнів поваги, доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.

2. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.

3. Забезпечення необхідного відвідування.

4. Забезпечення кращого охоплення учнів позакласною роботою, участі у предметних тижнях , олімпіадах , конкурсах .

5. Створення матеріально- дидактичної бази навчальних кабінетів, приведення їх згідно вимог Положення про навчальний кабінет .

6. Капітальний ремонт даху (старого корпусу)

7. Заміна шкільних меблів.

8. Капітальний ремонт електромережі, при наявності коштів.

В цих напрямках ми маємо деякі напрацювання і над цими проблемами будемо працювати в 2017 -2018 н.р.

В майбутньому я бачу школу добре згуртованим учительським та учнівським колективом, де батьківська громадськість добре розуміє життя і проблеми школи.

Сподіваємося шановні батьки , вчителі , жителі села продуктивно співпрацювати у вирішенні всіх проблем шкільного життя. На закінчення хочеться побажати колегам душевної наснаги , терпіння , впевненості у власних силах , любові до професії та успішних звершень творчих планів і задумів. Спасибі всім вчителям та батькам за співпрацю та порозуміння.

І на завершення хочу зачитати вислів В.Сухомлинського :

«Школа - це тонкий і чутливий музичний інструмент , який творить мелодію людської гармонії , що впливає на думку кожного вихованця , але творить тоді , коли інструмент добре настроєний». Тож будемо разом вкладати максимум зусиль , щоб добре його настроїти ,забезпечити учням міцні знання.

Виступ директора Семиполківського НВК на День Знань

Шановні учні, батьки, вчителі, гості!

Вітаю Вас з початком нового 2017-2018 навчальним роком!

Першого вересня розпочинається найколоритніша пора року – осінь яка відчиняє двері до неосяжного загадкового світу пізнання й виховання. День знань- це свято всіх поколінь українців

Українська школа перебуває на етапі кардинальних перетворень, і насамперед з питань філософії та політики освіти. Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина – найцінніший актив держави. Освіта має перетворитися на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засиб соціального просування кожного громадянина.

Європейське суспільство, до якого ми прагнемо, - це суспільство освідченого загалу, суспільство високої культури і рівних можливостей таке суспільство ми прагнемо побудувати.

Український школяр сьогодні дає суму знань, проте часто не отримує вміння застосовувати їх для виришення життєвих проблем.

Розбудова української школи- це довготермінова реформа, яка розпочинається вже зараз. В 2017-2018 н.р. буде оновлено програми початкової, старшої школи. Педагогічна освіта буде реформована на педагогіку партнерства, запровадження компетентністного та анти дискримінаційного підходу в початкової школі.

Маю надію що реформи які постійно на протязі 22-х років нам презентують дійсно врахує здібності та інтереси кожної дитини, забезпечить неупереджене ставлення до кожного учня. Бажаю адміністрації ОТГ дбайливо розпоряджатися своїми ресурсами, розставляти пріоритети розвитку і насамперед освіти, будувати нову якість освітніх послуг на території громади.

Цьогоріч вперше сядуть за парти і помандрують країною знань 43 першокласників. Віднині для них багато чого буде вперше; перший дзвоник, перший шкільний підручник, перший учитель. Нехай їхній шлях буде наповнений позитивом незабутніх вражень, захопливих відкритів і нових знайомств.

А вірним другом і порадником, мудрим наставником та помічником протягом усього навчання, звичайно є педагог! Для нормальної підготовки школи до нового навчального року були задіяні всі трудові і фінансові резерви і школа, як завжди, готова до роботи. Цього року на покращення навчального закладу було використано близько 30000 тисяч гривень коштів з бюджету Калитянскої селищної ради, був введений спорзал школи в/м. вартість 104000грн., спортзал для учнів І-ІУ класів базової школи (140000грн.) зараз кожна вікова група дітей має свій спортзал. В цьому році ми покращили матеріально- технічний стан НВК встановлени «плазми» у фізичному, хімічному, екологічному, анлійському, початковому, дитячому кабінетах з підключенням до Інтернету.Оновлени меблями хімічний, фізичний, екологічний кабінети. Закуплений комп»ютений клас для школи філіалу в/м, створений проект іде експертиза капітального ремонту школи в/м, можу сказати що це буде найкраща школа Броварського району по комфорту, технічному оснащенню і місцю розташуванню для школярів. Виготовляється проект і експертиза «несучих» конструкцій для посилення старого корпусу школи. Батьківськими колективами проведено ремонти у всіх класних кімнатах, дитячому садку а це 1700м2.

НВК піддержує тісні стосунки з депутатом обласної ради Іваненко Олегом Валерійовичем. Велика вдячність і низкий уклін педагогічному колективу,колективу вихователів ДНЗ, техничним працівникам, батькам, меценатам, голові ОТГ Христинченку О.В., сільському старості Василенко М.П.,керівнику КП «Надія» Пантасю О.І., депутату Броварської райради Філіповій Т.А. депутатам від с.Семиполок Борщу Д.А.,Василенко Е.М.,Телендій Т.М.,Пантасю О.І., Савченку Я., Ковальчук Т.Л., Печонка І., Пасихову В. які завжди стояли одностайно за інтереси Семиполківського НВК

Колектив Семиполківського НВК – це чудова, віддана команда, яка постійно набуває та вдосконалює свій професіоналізм. У нашої школи надійна і солідна репутація. У нас є міцний фундамент і ми маємо зробити все необхідне, щоб НВК і надалі був у числі найкращих шкіл ОТГ.

Вітаю з святом першого вересня Бажаю Всім здоров»я, щастя, успіхів у навчанні!

СТАТУТ нова редакція 2017

Кiлькiсть переглядiв: 1260

Коментарi