• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ!!! ВСІ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ 5-11 КЛАСУ! СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМ ЗАВДАНЬ!!!

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ!!! ВСІ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ 5-11 КЛАСУ! СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМ ЗАВДАНЬ!!!

2020-04-20

Англійська мова

11 клас

Новий підручник!

Впр.1, с.129 – переклад слів; впр.2 (а), с.129+впр.3(а), с.130 – письмово відповісти на запитання; впр.2 (с), с.129-130 – прослухати текст (аудіо висилаю в Viber) та доповнити словами, які почуєте; впр.4, с.130-131 – прочитати текст і відповісти (письмово) на запитання ,,What are the dangers of the Internet?”; впр.5 (а), с.131 – поєднати; впр. 6, с.131 – відповісти на запитання; впр.7, с.131 – створити презентацію (макс.6 слайдів), використовуючи запитання у вправі. Презентація може бути в електронному вигляді або на аркушах паперу А4.

10 клас

Формування навичок письма.

Впр.2(а), с.183 – прочитати і перекласти інформацію;впр.3 (а), с.134 – прочитати, виписати речення, яке розкриває тему, яке підтверджує думку, яке завершує роздум; впр.5,с.185 – прочитати і поєднати; впр.6 (а), с.185-186 – прочитати есе і визначити його тип (типи вказані в завданні); впр. 6(b), c.186 – дайте відповідь на запитання; впр.6 (d), с.187 – відповісти на запитання; впр.7, с.187 – написати есе про роль мистецтва в нашому житті.

8 клас

Впр.1, с.100 – читати і перкладати; впр.2, с.101 – письмово відповісти на запитання; впр.3 (а), с. 101 – прочитати, доповнити діалог (письмово), впр.4, с.102 – коротко описати фотографії; впр.6, с.102 – написати свій діалог, вивчивши попередньо ситуацію, зазначену у вправі.

7 клас

Писати в зошиті!

Впр.2, с.130-131 – прочитати тексти А, В, С, доповнити таблицю; впр.4, 131 – відповісти на запитання; впр.1, с.133 – відповісти на запитання в таблиці;впр.2, с.133-134 – прочитати і перекласти інформацію про 4 музеї і відповісти на запитання перед текстами.

6 – А клас

Писати в зошиті!

Впр.1, с.149 – виписати слова, перекласти; впр.1, с.149 – поєднати речення з малюнками; впр.2, с.149-150 – доповнити речення словами з впр.1; впр.3, с.150 – доповнити діалоги, прочитати і перекласти (усно); впр.4, с.150-151 – скласти речення ( 4 ) з поданими словосполученнями (дивитися зразок); впр.5, с. 151 – написати короткий опис (5 речень) визначного місця в м.Києві, використовувати словосполучення з впр.4.

Історія

Завдання для опрацювання з 30.03 по 03.04

5 клас. Читати &19 - 20.

Практичне заняття на ст.117, провести дослідження історії своєї родини.

6 клас.& 50- 53.

Ст.174 - відповісти на запитання.

7 клас. Історія України.&23,24,25,26(&27-30- по старому підручнику)

Всесвітня історія. Практичне заняття: підготувати ілюстровану уявну екскурсію " Середньовічні замки та собори Європи".

& 25--26.(ст.200 - 210 по старому підручнику)

8 клас. Історія України.&33-37.

Всесвітня історія.& 19.

Тестові завдання на ст.177 виконати.

&22-23 Опрацювати.

9 клас Історія України.&19-20, 21,22,23,24 опрацювати.

Всесвітня історія.&26,27

Правознавство.&22,23.

Практичне заняття ст.167-168

Тестові завдання ст.170-171.

10 клас Історія.& 64.

Практичне заняття: Як початок Другої світової війни вплинув на життя моєї родини( написання есе).

&65-66.

Громадська освіта.&43,44,45,46.

Практичне заняття: " Аналіз попиту на ринку праці та складання резюме".

11 клас.&27,28,29,30.

5 клас. Читати &19 - 20.

Практичне заняття на ст.117, провести дослідження історії своєї родини.

6 клас.& 50- 53.

Ст.174 - відповісти на запитання.

7 клас. Історія України.&23,24,25,26(&27-30- по старому підручнику)

Всесвітня історія. Практичне заняття: підготувати ілюстровану уявну екскурсію " Середньовічні замки та собори Європи".

& 25--26.(ст.200 - 210 по старому підручнику)

8 клас. Історія України.&33-37.

Всесвітня історія.& 19.

Тестові завдання на ст.177 виконати.

&22-23 Опрацювати.

9 клас Історія України.&19-20, 21,22,23,24 опрацювати.

Всесвітня історія.&26,27

Правознавство.&22,23.

Практичне заняття ст.167-168

Тестові завдання ст.170-171.

10 клас Історія.& 64.

Практичне заняття: Як початок Другої світової війни вплинув на життя моєї родини( написання есе).

&65-66.

Громадська освіта.&43,44,45,46.

Практичне заняття: " Аналіз попиту на ринку праці та складання резюме".

11 клас.&27,28,29,30.

БІОЛОГІЯ :ВЧИТЕЛЬ ТЕЛЕНДІЙ Т.М

5 кл Природознавство

Тема: Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

- Різноманітність організмів. Рослини. Тварини. Гриби. Бактерії.

- Умови життя на планеті Земля

- Середовища життя. Чинники середовища

- Пристосування організмів до пепіодичних змін умов середовища.

- Різноманітність середовищ життя: наземно-повітряне, водне, грунтове, інші організми.

- Взаємозв’язки між організмами.

6 кл. Тема: Різноманітність рослин:

- Способи класифікації рослин.

- Водорості

- Мохи

- Папороті. Хвощі. Плауни

- Голонасінні.

- Покритонасінні.

8кл.Тема: Вища нервова діяльність.

- Поняття про вищу нервову діяльність та основні її типи.

- Умовні та безумовні рефлекси

- Особливості поведінки і психіки людини

- Формування поведінкових реакцій. Інстинкти.

- Мова. Мислення і свідомість.

- Навчання та пам’ять. Види пам’яті та її розвиток

- Увага. Емоції та мотивації.

- Звички. Здібності.

- Сон. Біоритми.

9 а клас.

Тема: Еволюція органічного світу.

- Еволюційні фактори.

- Механізми видоутворення.

- Роль палеонтології, молекулярної генетики в обгрунтуванні теорії еволюції.

- Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

- Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

9 Б кл. Готуємось до ДПА.

Еволюція людини. Механізми антропогенезу. Етапи еволюції людини.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Виконати завдання с.183-185.

Виконані завдання пересилати на ел. Пошту telendijt@gmail.com

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ!

(дивитись вкладення в кінці тексту)

ФІЗИКА!

7 клас.

Парагр.31-37

Задачі: ст.119 √186,189,192,194

Ст.127 √208,209,210

8 клас.

Параг.31-32 √255-257,263,267

Параг.33-34

√268,269,270

9 клас.

Параг.30-35

Впр.31(1,3,4,5)

Впр.32(3,4)

Впр.33(1,4)

10 клас

Параг.37-38

Параг.44-45

11 клас

Параг.1-6 - Астрономія

АЛГЕБРА!

План роботи з математики

6-А клас для дистанцiйного навчання

6-А клас для дистанцiйного навчання

З 21 квiтня до 24 квiтня опрацьовуэмо тему "Перпендикулярнi та паралельнi прямi". § 33.

Математика. 6-А клас

§ 33. "Перпендикулярнi та паралельнi прямi"

Oзнайомитись з матерiалом пiдручника

на с. 255 - 258. Вивчити правила.

Повторити § 21, 22

Виконати номери: 1485 - 1520. .

З 8 квiтня до 17 квiтня опрацьовуэмо тему "Застосування рiвнянь до розв'язування задач." § 32

14 квiтня самостiйна робота за темою § 32.

17 квiтня контрольна робота за темою § 32.

Математика. 6-А клас

§ 32. "Застосування рiвнянь до розв'язування задач "

Oзнайомитись з матерiалом пiдручника

на с. 248 - 250.

Повторити § 14-20

Виконати номери: 1436 - 1482.

7 КЛ.

Завдання для виконання з 30.03 по 03.04

Тема: Лінійне рівняння з двома змінними

опрацювати параграф 25.

N:950, 952, 957, 961, 962, 964, 965, 967, 968, 969.

8 КЛ.

Тема: Теорема Вієта

повторити 20 параграф,

N: 711, 712, 716, 720, 721, 722 723.

Сторінка 165 підручника виконати тести

9 КЛАС.

Алгебра Г.П.Бевз 2006 рік

Параграф 19.√307-315

Параграф 21. Конспект

√350,351,352

Геометрія

САМОСТІЙНА РОБОТА 8 КЛАС!!!! ПЛОЩА ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР. ДИВИТИСЬУ ВЛАДКАХ " ДОКУМЕНТИ"

Завдання для виконання з 06.04 - 10.04.

Геометрія 8 клас

: Завдання 13.04 - 17.04

690, 715, 743, 747

Параграф 20 - 22, 667, 685, 710, 713, 730.

7КЛ.

Завдання для виконання з 06.04 по 10.04

Параграф 20 - 22, 667, 685, 710, 713, 730.

Геометрія: 7-А,7-Б

опрацювати параграф 22.

Записати теореми в зошит.

N: 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587.

Завдання для виконання з 30.03 по 03.04

Тема: Коло, описане навколо трикутника

опрацювати параграф 21.

Записати теореми в зошит.

N: 521, 522, 523, 524, 526, 537, 550, 552, 553, 559.

8кл.

Завдання з 30.03 по 03.04

Параграф 22, завдання 724, 726, 729, 732, 737.

.Параграф 21.Теорема 12,13 з доведенням, означенням рівності фігур+висновки

Параграф 22 конспект 795,796

10 клас.

Алгебра: Параграф 2 пункт 15 √15. 1-15. 6 +додатково. 15.7-15.10(високий)

Параг.2 пункт 16.√16.1-16.8.(16.9-достатній),(16.11-високий).

Параг.2 пункт 17. Середній рівень 17.1-17.5(з кожного 2 на вибір)+достатній 17.6(2 на вибір)+високий 17.7-17.8(2 на вибір)

Геометрія:

Параг.6 пункт 41 √41.9-41.14+41.15-41.19(достатній+високий)

Параг.6 пункт 42 √42.3-42.17 +42.19-42.23(додаткові)

11 клас.

Алгебра:24.189-24.207

Геометрія:25.99-25.128

6 клас.

Параг.30 √1374-1397

БІОЛОГІЯ!

Завдання для самостійного опрацювання з 13.04 по 17.04 вчитель Заципанюк Л.В

7 клас

Опрацювати № 49 Комунікація тварин.

№ 50 Еволюція поведінки тварин, її пристосування і значення.

Письмово біологічний словник після № 49,50.

Ст..215 « Творче завдання».

Ст..220 « Перевір здобуті знання».

Ст..221 «Тестовий самоконтроль».

Переглянь відео за посиланням .

ЗАВДАННЯ ПОТРІБНО ВИКОНАТИ ДО 21.04 І ПЕРЕСЛАТИ ВЧИТЕЛЮ!!!

10 Клас

Опрацювати № 83 Мейоз. Виписати в зошит : ключові слова та ідеї уроку.

Письмово завдання ст..175 зав.1.2.

Скористатися відеоматеріалами Мейоз

Опрацювати № 84 Біологічне значення мейозу. Порушення мейозу. Письмово ст..177 зав.1.2.

Опрацювати № 85 Амітоз. Старіння і загибель клітин.

Письмово ст..179 зав.1.

Переглянь відеоматеріали « Чи повинні ми старіти та помирати».

Самостійна робота.(фото)

Опрацювати № 86 Клітинні технології в біології та медицині.

Виписати основні терміни та ключові ідеї ст..181 зав.2.

ЗАВДАННЯ ПОТРІБНО ПЕРЕСЛАТИ ВЧИТЕЛЮ ДО 21.04.

Завдання для самостійного опрацювання з 06.04 по 10.04 вчитель Заципанюк Л.В

7 клас

Опрацювати №46 №47 №48

Практична робота № 7 на ст.209

10 клас

Опрацювати №80 №81 №82

Словник термінів.

Виконайте практичні роботи на ст.169 та ст. 171

Завдання на опрацювання 30.03 по 03.04

10 клас

Опрацювати № 77 Реплікація прокарітичних клітин

Дайте письмові відповіді на запитання на ст.163 №1,2

Опрацюйте № 78 Репродукція еукарітичних клітин

Випишіть основні терміни і поняття

Виконайте письмово ст..165 №1

Опрацюйте № 78

Випишіть основну ідею

Складіть та заповніть таблицю «Періоди інтерфази»

Користуючись мал. 79.1 на ст..166

Виконати практичну роботу на ст. 167

Завдання для самостійного опрацювання з 30.03 по 03.04 вчитель Заципанюк Л.В

7КЛ.

№ 44,45 ст.194 -перевір здобуті знання №1 №4 №3. ст.198-біологічний словник. ст.199-творче завдання " Міні проект на вибір" проекти виконпти письмово у зшитах.

10 кл.

№76. Пріони і віроїди.

Письмово ключові ідеї № 76 ст.161 №1,2.

7кл

Опрацювати самостійно №38-41.

Вивчити та виписати терміни згідно біологічного словника на сторінках 164;167;171;176;179.

Виконати письмово «Тестовий самоконтроль знань» ст..180.

10кл

До №70 Опрацювати відео урок « Генетика статі, успадкування ознак зчеплених зі статтю».

https://www.youtube.com/watch?v=02bfxQBqXeQ

Практична робота « Складання родоводів» розміщено у №70.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genealogichniy-metod-v-genetici-analiz-rodovodiv-24409.html

« Методи генетичних досліджень. Геніалогічний метод.»

Опрацювати №71 Спадкові хвороби та їх профілактика.

Дивись онлайннавчальні матеріали за даною темою.

ТЕМА: Репродукція та розвиток організмів.

Опрацювати№ 72-75

Використати презентацію до теми: Віруси та їх будова.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-virusi-ta-h-budova-38881.html

Використай презентацію до теми: « Вірусні захворювання та їх профілактика»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-virusni-zahvoryuvannya-h-profilaktika-2036.html

7КЛ.

№42;43 " Поведінка тварин та методи її вивчення",перегляд презентації на сайті https:/naurok.com/ua " Форми поведінки тварин", https//vseosvita.ua

Біологічний словник:ст.185;189.

ОСНОВИ ЗДОРОВ`Я!

Завдання для самостійного опрацювання з 13.04 по 17.04 вчитель Заципанюк Л.В

5 клас

Опрацювати № 25 Безпечний інтернет. Письмово проаналізуй ситуації на ст.148, ситуація 2-3.

6 клас

Опрацювати № 28 Як поводитись під час пожежі. Письмово завдання на ст..154 з. 1,2.

7 клас

Опрацювати № 26 Причини і наслідки вживання наркотиків.Письмово завдання на ст..102 зав.1,4.

8 клас

Опрацювати № 24 Вплив забрудненого повітря на здоров`я. Письмово завдання 2.4.5 на ст..115.

9 клас

Опрацювати № 28 Національна безпека України. Письмово завдання на ст..201 зав.1.

Завдання з 06.04 по 10.04

5 клас

Опрацювати № 23 Автономна ситуація.

Завдання 1-3 ст 140 письмово

Опрацювати № 24 Наодинці вдома

Завдання 1-5 ст 144 письмово

6 клас

Опрацювати №27 Пожежна безпека твоєї оселі.

Виконати письмові завдання на ст.161

8 клас

Опрацювати № 23 Екологічна безпека. Вплив стану води на здоров`я.

Ситуаційні завдання 1-4 у робочих зошитах

7 клас

Опрацювати № 25 Хвороби цивілізацій.

Письмові відповіді на запитання 1-7 ст.99

9 клас

Опрацювати № 27 Рівні ,види та заходи безпеки.

Завдання « Проект» 1,3,4 ст.192

Завдання для виконання з 30.03 по 03.04

5кл.

№ 22 Якщо виникла пожежа. Розвязати ситуаційні завдання письмово у зошиті ст.132 №1 ст.133 №2.

6кл.

№ 26. Безпека твого дому. Письмово ст.148 № 1-4.

8кл.

№22 Мотоцикл і безпека. Опрацювати ситуаційні завдання ст.106 №1.2 письмово.

9кл.

№ 26.ВІЛ/СНІД Виклик людству.Письмово ст. 186 завдання 2.ст.187-188 авдання письмово у робочих зошитах.

5кл

Опрацювати №21. Про туберкульоз та ВІЛ-інфікування.

Виписати терміни: туберкульоз,імунітет,синдром,дефіцит.

Завдання на ст..119-121.

Опрацювати №22 Якщо виникла пожежа.

Моделюй набуття життєвих навичок ст.132-133.

Використати презентацію за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uchboviy-multimediyniy-posibnik-pozhezha-bida-dlya-vsih-25659.html

Пожежа бада для всіх.

6кл

№23 Види і наслідки конфліктів.

№24 Як владнати конфлікт.

-Виписатии терміни: конфлікт,конфліктогени.

-Розв`язати ситуації на ст..133.

-Опрацювати 6 кроків розв`язання конфліктів на ст.. 138-139.

Опрацювати №25 Підліткові компанії.

Використати презентацію за посиланням

https://naurok.com.ua/konflikti-ta-shlyahi-h-virishennya-60841.html

Конфлікти та шляхи їх вирішення.

7кл

Опрацювати №21 №22 Конфлікти та здоров`я,способи розв`язання конфліктів.

Опрацювати завдання ст..80 та ст..85.

Моделюй набуття життєвих навичок на ст..80 та ст..85.

8кл

Опрацювати № 19 Небезпека інфікування ВІЛ та інфекції що передаються статевим шляхом.

Опрацювати № 20 Віктимна поведінка.

-Розв`язати ситуаційні завдання на ст..97 підручник.

-Моделювання набуття життєвих навичок ст.92;97.

Опрацювати №21 Безпека на дорозі. Органязація,регулювання і пріоритети дорожнього руху.

Ситуаційні завдання на ст..101.

9кл

Опрацювати №23 Репродуктивне здоров`я молоді.

Опрацювати №24 Школа майбутніх батьків.

Опрацювати №25 ВІЛ/СНІД: Виклик людині.

Дивись навчальний соцпроєкт онлайн за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=L3Wx2iuKvLE

7КЛ.

№23 ТЕМА: Соціальна безпека населеного пункту","Моделювання життєвих навичок"ст..92.

Переглянути презентацію на тему: " Як держава захищає права дитини".

ХІМІЯ!

7 клас:

Тема : Колообіг кисню в природі. § 24., №170-173 ст.136.

Навчальні проекти на вибір: 1. Колообіг кисню в природі ( малюнок)

2. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

Тема. Вода. §25, §26. № 183-186 ст.151.; №188-189, ст.153

8 клас

Повторити § 28 Розв’язування задач

Тема: Основи §29 №№ 226-228

1. Фізичні властивості основ;

2. Хімічні властивості лугів;

3. Хімічні властивості нерозчинних основ;

4. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів. - §31, №№ 246-247

Тема : Солі § 32, № 253-254

1. Фізичні властивості середніх солей;Поширеність у природі та використання;

2. Хімічні властивості середніх солей.

9 клас

Тема оксигеновмісні органічні сполуки

1. Спирти. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. § 32

2. Застосування спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини. § 33

3. Етанова кислота. Фізичні та хімічні властивості, застосування . § 34

4. Вищі карбонові кислоти ( формули, властивості) § 35

(Навчальний проект «Екотрофологія – наука про безпечне харчування)

10 клас

1. Узагальнення знань з теми оксигеновмісні органічні сполуки - § 22 - виконати письмово тестові завдання і задачі по 2-3.

2. Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки – класифікація.

Аміни – склад, будова, назви, хімічні властивості. - §23 ( відповідати на питання після § 23).

11 клас

1. Поняття про кислотні та лужні грунти. Мінеральні добрива. §30

2. Сучасні силікатні матеріали - §31, № 1- 3 ст.170

3. Біологічне значення металічних і неметалічних елементів §32 ст. 176

( підготувати 1 навчальний проект)

АЛГЕБРА!

Алгебра 8 клас

повторити 21 параграф, опрацювати параграф 22

N: 736, 744, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758.

Геометрія: 7-А,7-Б

опрацювати параграф 22-23

Записати теореми в зошит.

N: 588, 589, 590, 591, 592, 594, 617, 622, 623, 632, 660, 661.

[ Алгебра: 7-А,7-Б

опрацювати параграф 26-28.

N:1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1047, 1048, 1049, 1050.

7-А,7-Б

опрацювати параграф 25.

N:1010, 1011, 1012, 1013, 1027, 1028, 1029.

8 клас

повторити 20 параграф, опрацювати параграф 21

N: 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733.

7КЛ.

Тема: Лінійні рівняння

опрацювати параграф 24.

N:929,930,931,937,939,943,944,946

8КЛ.

Тема: Теорема Вієта

опрацювати 20 параграф, виписати теореми;

N: 680,684,685,688,690,693,698,709,710

ГЕОМЕТРІЯ!

7КЛ.

Тема: Дотична до кола, її властивості

опрацювати параграф 20.

N:508,509,511,515,516,517,518.

МАТЕМАТИКА!

6-А КЛ.

Математика.

§ 30. Вирази та iх спрощення

Математика.

§ 31. Рiвняння. Основнi властивостi рiвнянь"

Вивчити правила на с. 241, 242, 243, 244.

Повторити § 13.

Виконати номери: 1408 - 1431, 1434, 1435.

Вивчити правило на с. 235.

Повторити § 13.

Виконати номери: 1374 - 1402, 1406, 1407.

Консультацii, запитання до вчителя в телефонному режимi, в групi або в приватному повiдомленнi в будь-який час.

ІСТОРІЯ!

ЗАВДАННЯ З 13.04 ПО 24.04 ЧЕПУРНА Г.А

Іст.Укр. 7-Б

₴ 27;28

Всесвітня ₴ 27

5 клас.

6 клас.

Тема: Давній Рим. &43- 51.

7 клас.

Історія Укр. ПОВТОР. № 23 ТЕМА: Входження Українських земель до складу руських удільних князівств у складі сусідніх держав.

№24 ТЕМА: Держави середньовічного Криму. Опрацювати письмово ст.176.

Всесвітня історія. № 25 ТЕМА: Держави центральної та східної Європи в X-XV ст.(опрацювати письмово тпитання 1;2;3;6;7 та на ст. 182)

Дати відповіді на запитання ст.158,(151- старий підручник).

Тема: Українські землі у складі сусідніх держав. ₴23, (27- старий підручник).

Тема: Католицька церква в 11-15

століттях - ₴ 21.

Раннє Відродження та гуманізм - ₴ 23.

Архітектура і мистецтво - ₴ 24.

8 клас.

Тема: ст.233 - Перевір свої знання з розділу 4.

Тема: Українські землі в 20- 90х роках 18 століття.-₴33.

Тема: Московське царство. Іван Грозний. Династія Романових. - ₴20

Тема: Російська імперія. Петро 1.-

₴21

Тема: Річ Посполита.₴ 19.

9 клас.

Тема: Модернізація промисловості та сільського господарства. -₴14.

Тема: Місто та село в пореформенний період & 15.

Тема: Український національний рух в 50-60х роках 19 століття.₴ 16.

Тема: Український національний рух в 60-90 роках 19 століття.₴ 17.

Тема: Національне відродження кримських татар. Соціал- демократичний та земський рух.₴ 18.

Практичне заняття: Українські підприємці 19 століття.Підготувати повідомлення.

Тема: Доба Мейдзі в Японії.₴ 23.

Тема: Китай. Спроби модернізації Османської імперії.₴ 24-25.

Практичне заняття: Підготувати замітку про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій та країн Азії та Африки.

Тема: Практичне заняття - Працевлаштування неповнолітніх (сторінка 151-152)

Тема:Адміністративні правопорушення. Злочини та проступки.₴21.

Тема: Адміністративна та кримінальна відповідальність. ₴ 22-23.

10 клас.

Тема: Карпатська Україна.₴50.

Тема: Пакт Молотова- Ріббентропа. Початок 2 світової війни. Дивна війна. Радянізація західних областей України. ₴ 60-64.

Тема: Ринкова економіка.₴ 40.

Тема: Економіка домогосподарства. ₴ 41-42.

Тема: Підприємництво. Ринок праці.₴ 43-44.

11 клас.

Тема: Комуністичні режими.₴24.

Тема: Україна в умовах наростання системної кризи комуністичного ладу.₴ 25

Тема: Концепція радянського народу. Суспільна атмосфера в Україні. ₴26.

Практичне заняття : Винаходи 20 століття, які змінили світ.

Панівна культура і контркультура України періоду комуністичного режиму. Підготувати проект.

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО!

Завдання для виконання з 13.04 по 24.04

5 клас ст,144 Музика і слово, послухати в інтернеті романс Жайворонок М,Глінки

6 клас ст,178 читати, послухати в інтернеті Концерт 2 для фортепіано з оркестром 3 частину К,Сен_-Санс

7 клас ст,119 читати послухати та вивчити пісню А,Побужанської '"Кольорова планета'

8 клас - ст,156 створити презентацію '"Музика романтиків"

9 клас- Повідомлення "Виникнення та розвиток телебачення"

10 клас- презентація "Японські музичні інструменти та китайська музика - пентатоніка

11 клас - презентація "Сучасна українська

Завдання для виконання з 06.04 по 10.04

5 клас - опрацювати ст, 136-147, пісня Школярі-школярик

6 клас опрацювати та конспектувати ст.166-174, Козацька пісня

7 клас- Електронна музика ст.112 конспектувати

8 клас- Романтизм ст.146. Конспект

9 клас- Українська анімація ст.157

10 клас- Японський сад.Мистецтвод ікебана. .Японська музика Повідомлення.

11 клас Музична культура України.

Завдання для опрацювання з 30.03 по 03.04

5 клас

тема Звучить хор. Написати які є в Україні хор пісня напам'ять Прийди весно

6 клас

опрацювати та написати про сонату та квартет Вивчити пісню Рожкова Музика

7 клас

мюзикл та музика з мультфільмів пісня Гей ви козаченьки

8 клас

класицизм Класицизм музика

9 клас

Українське кіномистецтво Написати про сучасне українське кіно .Режисери їх фільми, кіностудії України

10 клас

архітектура Японії

11 клас

Архітектура України,

5 КЛ.

Вивчити напамять пісню Н.Май "ЧЕРВОНА КАЛИНА"

Прослухати "AVE MARIA"-Дж.Каччіні та Ф.Шуберта.

6КЛ.

Написати що таке прелюдія? Скерцо? ноктюрн?Єтюд? Імпровізація?Рондо?

Вивчити напамять "Весняна пісня" В.А Моцарт

7КЛ.

Написати повідомлення на вибір РОК-опера або Мюзики. Вивчити напамять "Червона рута".

МИСТЕЦТВО!

8КЛ.

Повідомлення Класицизм:архітектура,скульптура,живопис,музика.

9КЛ.

Проєкт" УКРАЇНСЬКЕ КІНО"

10КЛ.

Підготувати презентацію з теми"АРХІТЕКТУРА ДАЛЕКОГО СХОДУ".

11КЛ.

Проєкт" Національна композиторська школа".

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА!

Для опрацювання з 30.03 по 03.04

5КЛ.

Підручник ст.226-229 законспектувати ст.226-228.

9кл.

Дати письмові відповіді на запитання на ст.250.

10кл.

Дати відповіді письмові на запитання на ст.230-231 № 1.7.8.9.10.22.

7КЛ.

Ст.230-235 прочитати та написати твір на тему "Дива які творить звичайна людяність" за щойно прочитаною новелою.

5КЛ.

Прочитати ст.220-224 дати усно відповіді на запитання ст.224.

7КЛ.

Прочитати ст.202-214(переказувати текст). ст 228-230, 236-240 відповісти на запитання

6КЛ.

1. Вивчити напамять вірш Р.Бернса "Моє серце в верховині".

2. Прочитати твір Г.Лонгіелло "Пісня про Гайавату".

8КЛ.

Підготуватися до контрольного твору за трагедією В.Шекспіра "Ромео і Джульєтта" або "Благородний лицпр Дон Кіхот-герой і дивак.

9КЛ.

Прочитати ст. 233-252, вивчити теоретичний матеріал ст.237,239.

10КЛ.

Опрацювати ст.216-231.

11кл.

1. Прочитати і проаналізувати твір: Є.Гемінгвей " Старий і море".

2. Скласти конспект "Життя і творчість Є.Гемінгвея".

УКРАЇНСЬКА МОВА!

Завдання з 30.03-по 03.04

10кл.

Параграф 54. Впр.248-250,252.

7кл.

Виконати тестові завдвння ст.45

5КЛ.

Тема.Складання діалогу

Вправи 448,449

Тема.Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму,що містить однорідні члени речення.Вправа 458(письмово)

Тема.Звертання.Роль звертань у реченні

Вправи 471,472,473,474,476! письмово)

Тема.Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами і сполученнями слів

Вправи 481,482,483,495,486,487.

Опрацювати запитання на ст.210

6КЛ.

Тема.Письмовий твір-опис природи за картиною

Вправи 383,384(усно),385(письмово)

Тема.Особливості будови роздуму.Усний докладний переказ

Вправи 412,413(усно)

Тема.Написання прізвищ прикметникової форми

Вправи 415,416

Запитання і завдання для самоперевірки та підготовки до контрольної роботи (ст 183)

6кл.

№37 впр. 421,422,428. Вивчити правила.

№38 впр.431,433,434,442. Розглянути таблиці, вивчити правила.

7КЛ.

Вивчити правило на ст.201,203. Виконати впр. 433,434,437,440,441(усно),442,444,445,453.

8КЛ.

№34 впр.399-400,410. Вивчити правила. №35 впр.414-415,419-420. Вивчити правила та опрацювати таблиці. №36 впр.427-428,430,437. Вивчити правила. №37 впр.440-441,445. Вивчити правила. Скласти інтервю в публіцистичному стилі(письмово). ст.210-213 опрацювати впр.379.

ДЗ. Впр.377.

9кл.

№29 ст.179-185 Впр.321,326,328,331.Вивчити правила. Написати доповідь "Людина-це насамперед добродій."

10КЛ.

&52-53. Виконати впр.240,241,242,244,245,246,247.

11КЛ.

Українська мова 11 клас

Тема.Стилістична помилка.Стилістичне використання багатозначних

Вправи 1,2,3(усно), 4,5,6,7 (письмово)

Тема . Стилістичне використання синонімів,антонімів і паронімів

Вправи 1,2,3,4 (усно), 5,6,7(письмово)

Тема.Стилістичні особливості слів іншомовного походження

Вправи 1,3 (усно),2,4,5,6,7(письмово)

Стилістичне забарвлення лексики.Книжна й розмовна лексика

Вправи 1,3,4 (усно), 2,5,6,7(письмово)

Тема.Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики

Вправи 1,2,3(усно),4,5,6,7(письмово)

Тема.Стилістичні можливості фразеологізмів

Вправи 1,3(усно), 2,4,5,6,7(письмово)

Тема.Стилістичні засоби словотвору

Вправи 1,2,3,4(усно),5,6,7(письмово)

Це навчання, тільки в новій формі, тому всі завдання повинні бути виконані.Усе буде перевірено і виставлено оцінки

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА!

Завдання з 30.03 по 03.04

7кл.

Поділити текст новели Л.Пономаренко " Гер переможений" на частини за змістом підібрати до кожної заголовок і записати у робосий зошит.

5КЛ.

Українська література

Євген Гуцало"Лось". Прочитати оповідання, знати зміст; виконати

тестові завдання на ст 210-211

6КЛ.

Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів,або Засіб від переляку 9"

Прочитати,знати зміст; розв'язати наступні завдання-ст.200-201,215-216,227-228,229-230

6-Б кл.

Всеволод Нестайко " Тореодори з Васюківки" ст.122-185.Образи Яви Реня або Павлуші(письмово).

Ярослав Стельмах " Митькозаво з Юрківки або Химера лісового озера". Характеристика Митька або Сергія(письмово).

7КЛ.

Прочитати Л.Пономаренко "Гор переможений",виписати в зошит визначення новелла,скласти 8 запитань до тексту(письмово).

8кл.

ст.142-177 Ніна Бічуя " Шпага Славка Беркути". Образи С.Беркути,Ю.Ващука,Л.Теслюк, С.Вуса ( на вибір 2).

Написати фанфік ( це може бути лист герою або вірш) на основі повісті "Шпага С.Беркути".

Володимир Дрозд " Білий кінь Шептало", алегоричність образу коня ст.177-187. Виконати всі тестові завдання.

9кл.

Т.Шевченко " Наймичка". Характеристика образу Катерини обо наймички (письмово).

Вірш " У нашім рії на землі"(аналіз) ст.230-234.

Вивчити на память вірш Шевченка " ДОЛЯ" ст. 240.

Прочитати і проаналізувати вірш " Росли укупочці,зросли." ст.230-243.

10КЛ.

Прочитати Л. Українка " Лісова пісня",вивчити напамять" CONTRA SPEM SPERO"Л. Українка.

11КЛ.

Тема.Ліна Костенко.Творчий шлях.Особливості індивідуального стилю.Аналіз поезії.

"Страшні слова, коли вони мовчать"(напам'ять)

Тема.Роман у віршах"Маруся Чурай"

(прочитати,знати зміст, аналіз твору)

Тема.РМ.Есе.Виховання почуття відповідальності за вчинки, усвідомлення права на власний моральний вибір

Тема.Василь Стус.Загальний огляд життя й творчості.Аналіз поезії.

"Крізь сотні сумнівів я йду до тебе..."(вивчити напам'ять)

ЕТИКА!

5КЛ.

Урок 29 ТЕМА: Як потрібно поводитися в дні смутку та печалі.

6КЛ.

Урок27 ТЕМА: Якими є правила й обовязки людини в демократичному суспільстві.

ГЕОГРАФІЯ!

ЗАВДАННЯ З 13.04 ДО 24.04

Етика 5-6 клас

Урок 31

Географія

6 кл.

₴ 55;56;57

7кл.

₴ 51;52;53;54;55

8 кл.

₴46;47;48;49

9 кл.

₴46;47

10 кл.

після ₴ 27;28;29 тести письмово на ст.180-182

11 кл.

₴29;30

Завдання для виконання з 06.04 по 10.04

Етика 5-6 клас Урок 30

Географія

6 кл. ₴ 53;54

7 кл. ₴ 49;50

8кл. ₴45;46

9 кл. ₴45;46

10 кл. ₴28;29

11 кл.₴28

Питання після ₴ опрацювати, законспектувати

Історія Укр. 7-б кл. ₴ 26

Всесвт. ₴26

Завдання для виконання з 30.03 по 03.04

Д/з Етика 5- 6 клас

Урок 29

Географія

6 кл.

₴51;52

7 кл

.₴ 47;48

8 кл.

₴ 43;44

9кл.

₴44;45

10 кл.

₴ 27;28

11 кл.

₴ 26;27

Питання після ₴ опрацювати, законспектувати.

Історія Укр.

7- б кл. ₴25

Всесвітня

₴ 25

6КЛ.

№ 49 ТЕМА: Живлення і режим річок. Робота річок. Опрацювати питання на ст.179.

№50 ТЕМА: Озера, штучні водойми.Опрацювати питання на ст.183.

7КЛ.

№44 ТЕМА: Тектонічна будова Євразії.Опрацювати питання на ст.194.

№45 ТЕМА: Корисні копалини та особливості їх розташування. Опрацювати питання на ст.196.

№46 ТЕМА: Рельєф. Опрацювати питання на ст.202.

8КЛ.

№41 ТЕМА: Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки. Опрацювати питання на ст.161.

№42 ТЕМА: Охорона природи в Україні. Опрацювати питання на ст.165.

9КЛ.

№42 ТЕМА: Туризм в Україні. Опрацювати питання на ст.203.

№43 ТЕМА: Туризм у світі. Опрацювати питання на ст.205.

10КЛ.

№25 ТЕМА: США. Опрацювати питання на ст.145.

№26 ТЕМА: Канада. Опрацювати питання на ст.150.

№27 ТЕМА: Бразилія. Опрацювати питання на ст.156.

ВИКОНАТИ ТЕСТИ НА СТ.157-158(ПИСЬМОВО)

11КЛ.

№24 ТЕМА: Політична географія та геополітика та їхні складові.

Вивчити та вміти пояснювати усно поняття на ст.127.

№25 ТЕМА: Територія та політично-географічне положення України.

Підготувати повідомлення: 1) Сучасний стан інтеграційних процесів України.

2)Гельсінські угоди. (ст 135).

АНГЛІЙСЬКА!

11КЛ.

Тема "Винаходи і відкриття"С.121-122,впр.2а; с.122 впр.3б читати і поєднати абзаци з проблемами, вказані нижче і позначені літерами; с.123, впр.3с відповісти на питання; с.124-125, впр.2 перекласти науки, поєднати науки з визначеннями! Впр.5, с.125-126 поєднати іменники з визначеннями.

10КЛ.

Тема "Мистецтво" с.175-176 впр.1 - відповісти на запитання ( хто не зможе, перекласти запитання), впр.2 - пояснити значення словосполучень (хто не зможе, перекласти), впр.4 - прослухати, відповісти на запитання ( хто не зможе, перекласти запитання).

9КЛ.

Тема "Навколишнє середовище" впр.1,с.168-доповнити речення; впр.2,с.168-написати назву науки; впр.6,с.172-виписати слова, які стосуються захисту навколишнього середовища; впр.7,с.172-поєднати; впр.9,с.173-скласти речення;впр.1, с.175 -176 читати і перекласти;впр.2,с.177-відповісти на запитання;впр.4,с.177-знайти в тексті слова-синоніми до поданих у вправі.Всі завдання виконувати в робочому зошиті!

8КЛ.

Тема"Музика"

домашнє читання. С.174-176 читати і перекласти;впр.2,с.177 поєднати;впр.3,с.177 доповнити речення словами з впр.2; впр.5 ,с.178-179 вибрати відповідь;впр.6,с.179 відповісти на питання; впр.7,с.179 позначити речення " Т" або "F "; впр.8, с.179 доповнити речення. Письмово!!!

7КЛ.

Тема" Велика Британія". Впр.2, с.123 читати і перекласти; впр.3, с.123 відповісти на запитання;впр.4(а), с.124поєднати слова з визначенням; впр.4(в), с.124 доповнити речення; впр.7,с.125 читати і перекласти, доповнити текст #2словами з тексту#1; впр.2,с.126-127 читати і перекласти,впр.3, с.127-128 вибрати відповідь на запитання,впр.4(а), с.128 читати і перекласти

6КЛ.

Тема"Київ". С.143,впр.1 читати тексти А, В, після кожного тексту відповідати на запитання (письмово), впр.1, с.145 читати і перекладати ( письмово), впр.2, с.146 доповнити фрази словами з квадратики (письмово), впр. 3, с.147-148 доповнити будь-які 2 діалоги (письмово).

5КЛ.

5 Кл

с 137 в 1 - відп на питання письмово

с 137 в 2 читати, перекладати, виписати невідомі слова

с 138 в 3 письмово

с 140 в 1 виписати нові слова

с 141 в 3 – правило. прочитати, перекласти приклади

There is – щось існує, є в однині

There are – щось існує, є в множині

с 141-142 в 4,5 – письмово

с 142 в 7 – письмово

с 143 зверху виписати нові слова, вивчити їх

с 143 в 2 письмово (вставити нові слова в речення)

с 143 в 3 - читати, перекладати, виписати невідомі слова в словник

с 143 в 4 - письмово

с 146 в 2 скласти речення за прикладом: People go to the post office to buy stamps and greeting cards.

с 146 в 3 письмово

с 146-147 в 4 письмово ті речення, де є пропуски, перекласти

с 148 в 3 вивчити в парах діалог

с 148-149 в 4 письмово, перекласти

с 150 в 2 читати, виписати невідомі слова

С 150 в 3 в-дь в зошит. Якщо false, то написати правильну відповідь.

с 151 в 4,5 письмово

с 152 в 2 – читати, перекладати, підібрати заголовки

с 153 в 3,4 письмово

С 155 прочитати, перекласти діалог

с 155 в 2 письмово

С 156 в 5 читати, перекладати

с 156 в 6 письмово відповіді на питання

6КЛ.

6 Кл

с 151 в 4 - письмово 6 реч, таблиця - підібрати відповідність і записати в зош

с 152 в 2 письмово

с 152-153 в 3 читати, перекладати.

с 153 в 4 в-ді в зошит

с 154 в 1 письмово 4 реч, вибрати потприкладу 1 або 2

с 155 в 2 - читати, перекладати

с 155 в 3 - письмово, повні речення

с 156 в 4 - письмово за прикладами(обрати один)

с 157 в 6 - письмово 6 реч

с 160 в 1 - виписати нові слова, перекласти, проговорити, як в прикладі

с 161 в 2 читати, перекладати

с 161 в 3 читати, перекладати, виписати невідомі слова

с 161 в 4 якщо false, написати повністю правильне речення

Кiлькiсть переглядiв: 1800

Коментарi